MISSIÓ

La Fundació Integramenet des dels seus inicis ha tingut com a finalitat primera l’acollida, l’orientació i la integració de les persones en situació de risc d’exclusió social, entenen la integració com la interrelació de tots els àmbits i de la diversitat (gènere, edat, origen cultural, creences, classe social, territori…) afavorint l’intercanvi de coneixements i experiències entre les persones. Volem ser una entitat que potenciï la interculturalitat, afavoreixi la promoció integral de la persona i faciliti el procés d’integració a la nostra ciutat i al país adquirint un sentit de pertinença al mateix.

La missió, encara vigent des de l’inici és: lluitar contra la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a partir de la dignitat humana de qualsevol ciutadà per afavorir una comunitat més cohesionada i justa principalment en els barris d’El Raval, Santa Rosa i Safarejos de Santa Coloma de Gramenet.

La Fundació Integramenet escolta, identifica i atén diverses situacions de conflictivitat latent i/o demandes socials des de la proximitat activa amb les persones del territori i procura donar resposta de manera subsidiària a les responsabilitats públiques a aquestes necessitats socials no cobertes.

VISIÓ

Amb l’activitat voluntària d’un conjunt de ciutadans, la Fundació Integramenet engega accions d’acollida i de foment de relacions interculturals en el territori amb una doble visió:

  • Superar relacions de conflictivitat latent i coexistència per
    assolir una convivència intercultural plena en el barri.
  • S’entén que no és possible una bona convivència ni el ple exercici de la ciutadania des de situacions de pobresa i de desigualtats socials, polítiques o econòmiques de cap ésser humà amb independència del seu origen, cultura, ètnia, nacionalitat o religió.
Skip to content