La Fundació Privada Integramenet des dels seus inicis ha tingut com a finalitat primera l’acollida, l’orientació i la integració de les persones amb risc d’exclusió social, entenen la integració com la interrelació de tots els àmbits de la diversitat (gènere, edat, origen cultural, creences, classe social, territori…) i afavorint l’intercanvi de coneixements i experiències entre les persones.

Els nostres projectes

Servei d’acollida

Acollida com la relació d’acompanyament a partir del reconeixement mutu, l’escolta i l‘afecte envers l’altre en tant que individu i ciutadà de ple dret. Acollida en tant que obrir els braços i escoltar a qui arriba.

Servei d’ocupació

A través del model d’ocupabilitat per competències, s’ofereix acompanyament a les persones amb l’objectiu d’assolir un lloc de feina d’acord amb el pla d’inserció sociolaboral individualitzat.

Cursos de llengües

Els cursos de llengües de la Fundació Integramenet van dirigits a totes les persones que volen aprendre o perfeccionar les llengües catalana i castellana. Oferim diversos nivells i horaris. Consulta’ns.

SAD

Una de les línies estratègiques de la Fundació és afavorir mesures que permetin assolir els drets i deures de les dones treballadores en el sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària.

Projecte de ciutadania

De manera subsidiària Integramenet actua amb el convenciment que les relacions de bon veïnatge, en un teixit social cohesionat i actiu, tenen major impacte positiu que les aportacions de les institucions.

Fes voluntariat

Els voluntaris i les voluntàries són la peça clau per assolir la missió Institucional. I per desenvolupar plenament tots els projectes de la Fundació Integramenet. Vols formar-ne part?