Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

De l’economia informal a l’economia social, un projecte participatiu

Una de les línies estratègiques de la Fundació és afavorir mesures que permetin assolir els drets i deures de les dones treballadores en el sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) i possibilitar la dignificació de la carrera professional de les treballadores a partir d’iniciar un procés de recerca- acció-participativa conjunta.

Per aquest motiu hem creat un itinerari formatiu en Serveis d’Atenció Domiciliària que inclou formació en competències tècniques en l’àmbit de l’atenció a la llar i la cura de persones. Actualment s’imparteixen els següents cursos:

 • Dinàmica SAD
 • Relacions laborals: contractació justa
 • Procés d’envelliment / dieta
 • Cures bàsiques
 • Mobilitzacions
 • Higiene
 • Malalties cròniques
 • Deteriorament cognitiu / demències
 • COVID: protocols i impacte emocional
 • Higiene: cabell
 • Higiene: mans i peus
 • Neteja amb seguretat
 • Procés de dol
 • Context familiar

Suport i intermediació en l’atenció a les situacions de dependència

L’atenció i cura a familiars en situació de dependència, sovint esdevé una tasca que les famílies no poden assumir en solitari. Quan la renda disponible és escassa l’atenció que requereixen les persones estimades sobrepassa les possibilitats reals d’atenció generant desgast i patiment. Volem oferir alternatives i suport accessible ajustat a cada situació per garantir l’atenció professionalitzada. Des de la Fundació Integramenet oferim un servei gratuït d’intermediació laboral en l’àmbit SAD.

Per a més informació podeu consultar el díptic amb informació SAD per a les famílies que inclou la taula salarial de les treballadores de la llar i la cura per l’any 2020.

Skip to content