Slide background

Fundació Integramenet

Amb l’activitat voluntària d’un conjunt de ciutadans, la Fundació Integramenet engega accions d’acollida i de foment de relacions interculturals en el territori amb una doble visió:

Superar relacions de conflictivitat latent i coexistència per assolir una convivència intercultural plena en el barri.

I, en segon lloc, entenent que no és possible una bona convivència ni el ple exercici de la ciutadania des de situacions de pobresa i de desigualtats socials, polítiques o econòmiques de cap ésser humà amb independència del seu origen, cultura, ètnia, nacionalitat o religió.

Vols fer voluntariat?

En què estem treballant

Servei d’Acollida

El Servei d’Acollida treballa per a la interculturalitat, la lluita contra l’exclusió social, la millora dels processos d’inclusió al territori, l’accés a recursos i serveis i la promoció de la igualtat de drets i oportunitats.

Servei d’Ocupació

Mitjançant el Servei d’ocupació i a través del model d’ocupabilitat per competències, s’ofereix acompanyament a les persones amb l’objectiu d’assolir un lloc de feina d’acord amb el pla d’inserció sociolaboral individualitzat.

Cursos Llengües

Els cursos de llengües de la Fundació Integramenet van dirigits a totes les persones que volen aprendre o perfeccionar les llengües catalana i castellana. Oferim diversos nivells i horaris, no dubteu en contactar-nos.

SAD

Una de les línies estratègiques de la Fundació és afavorir mesures que permetin assolir els drets i deures de les dones treballadores en el sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)  i possibilitar la dignificació de la professió.

Territori

La cohesió social i la solidaritat són valors de ciutadania que la Fundació Integramenet fomenta i exerceix com a finalitat en si mateixos i, com a mitjà en tant que efecte multiplicador d’impactes socials positius individuals i comunitaris.

Com col·laborar

Fes voluntariat

El gran actiu de la Fundació Integramenet és tot el voluntariat que hi treballa, juntament amb els beneficiaris que participen dels projectes de l’entitat. Els voluntaris i les voluntàries són la peça clau per assolir la missió Institucional de la entitat. Vols formar-ne part? Col·labora amb nosaltres.

Fes un donatiu

Fer un donatiu per a la Fundació Integramenet és ajudar a la inclusió de persones en situació de risc d’exclusió social de Santa Coloma de Gramenet, per tal que puguin conviure en societat i portar una vida plena. Amb el teu donatiu ens ajudes a aconseguir la nostra missió.

Galeria d’imatges

Notícies

Periòdicament, la Fundació Integramenet publica notícies relacionades amb la nostra activitat, i també amb el Tercer Sector.

Empitjorament de l’accés al padró a Catalunya

S’afegeixen nous municipis a la llista d’ajuntaments que no garanteixen el compliment d’aquest tràmit i que vulneren aquest dret i obligació. Davant la vulneració del dret i l’obligació del padró a molts municipis de Catalunya, nou entitats i plataformes que lluiten pels drets socials i humans, la dignitat i la qualitat de vida del veïnat, […]

Integramenet imparteix una formació en inclusió i igualtat de gènere adreçada al seu voluntariat

La Fundació Integramenet ha dut a terme una formació per al seu voluntariat sobre inclusió i igualtat de gènere amb l’objectiu de sensibilitzar i capacitar als seus col·laboradors en aquests temes essencials. Amb aquesta formació, l’entitat compleix amb diferents objectius que formen part de la seva missió fundacional: La formació forma part, a més,  d’una […]

Quasi el 90% de les persones ateses al mes de juny a Integramenet han estat dones

Un cop més, la majoria de persones ateses a la Fundació són dones. Aques juny, però, han arribat quasi al 90% en el servei d’ocupació. El servei d’acollida ha rebut un total de 64 persones (49 dones i 16 homes), amb la recerca de feina com a demanda prioritària. Pel que fa a l’empadronament, 11 […]

Som Punt d’Informació i Orientació FPCAT

Fundació Integramenet és Punt d’Informació i Orientació de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Contacta amb la Fundació Integramenet

«financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

Skip to content