Servei d’Acollida

Així és com acollim

L’Acollida és un tret idiosincràsic de la Fundació Integramenet. De fet, és el pilar sobre el que s’assenta l’activitat de l’entitat. El Servei d’Acollida de la Fundació Integramenet treballa per a la interculturalitat, la lluita contra l’exclusió social, la millora dels processos d’inclusió al territori, l’accés a recursos i serveis i la promoció per la igualtat de drets i oportunitats de les persones ateses.

Des del Servei  s’atén, s’orienta i s’acompanya a persones i famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió. L’activitat se centra, entre d’altres, en crear espais tant a nivell individual com grupal, per a l’atenció de les persones beneficiàries, la identificació i detecció de demandes i necessitats i la realització i avaluació d’accions que donen resposta a les situacions ateses.

Algunes de les accions desenvolupades des del Servei d’Acollida son:

  • Atenció, orientació i acompanyament individualitzats
  • Activitats grupals d’orientació i formació
  • Activitats grupals de suport i participació social
  • Cursos de llengües (català i castellà…)
  • Treball en xarxa amb recursos i serveis del territori

Skip to content