Fundació Integramenet va néixer amb la finalitat pastoral i cívica d’actuar per fer front a l’acollida de persones nouvingudes als barris d’El Raval, Santa Rosa i Safarejos. Avui, els objectius de l’entitat són els mateixos que els del primer dia: l’acollida, l’orientació i la integració de les persones en situació de vulnerabilitat o risc social, i la multiculturalitat com a riquesa d’un territori.

Fundació Integramenet fa, el 2022, vint anys de la seva Constitució i ho celebra fidel als seus principis fundacionals: dirigits a les persones, la dignitat humana, l’estimació a l’altre, la defensa dels drets i la interculturalitat; dirigits a l’organització, amb eficiència des de la modèstia, amb la millora contínua, i dirigits cap a la societat, mitjançant un diàleg intercultural, la transparència, la convivència i la rendició de comptes.

Milers de persones des del seus inicis, al 2001, s’han adreçat a l’entitat en recerca de tot tipus de suport: necessitats bàsiques de sostre i aliment, feina, llengües, suport psicològic, formació i competències tècniques, accés a aprenentatges TIC, assessorament jurídic i administratiu… Totes han estat rebudes pel Servei d’Acollida i derivades als recursos interns de l’entitat o externs.

En l’actualitat, el patronat és presidit per Gabriel Torija, un dels membres fundadors de l’entitat. Neus Calleja és la gerent de l’entitat i l’equip tècnic el formen 5 professionals dels àmbits social, laboral i de comunicació.

L’entitat ofereix el seu Servei d’Acollida (porta d’entrada a l’entitat i detecció de necessitats), el Servei d’Ocupació (d’acompanyament en inserció laboral), Cursos de llengües, Serveis d’Atenció Domiciliària, i l’ Espai Connecta’t contra la bretxa digital.

L’entitat compta amb el suport d’un grup de voluntàries i voluntaris que realitzen diferents activitats compartint el seu coneixement, predisposició i temps. Per a la Fundació, el voluntariat és la peça clau per assolir la missió Institucional. Moltes fundacions disposen d’un capital monetari fundacional. El capital primordial de la Fundació Integramenet ha estat sempre el conjunt de persones voluntàries que han format part de l’entitat.

Història

L’origen de la Fundació Integramenet es remunta a 2001, any en què un grapat de voluntaris, que amb prou feines passava d’una desena, es fan ressò del fet migratori a Santa Coloma de Gramenet i de les necessitats demandades per aquestes persones nouvingudes.

Tot un any, de 2001 a 2002, de trobades freqüents, de reflexió, diàleg, aprenentatge i enriquiment, van derivar en una necessitat d’organització més profunda, per què hi havia marge de millora, que va traduir-se en una professionalització del serveis, per poder atendre les necessitats d’un col.lectiu que anava en augment. La Fundació Integramenet neix per respondre, doncs, al repte que plantejava la presència i la complexa situació de tantes persones nouvingudes. Ho va fer sumant-se a les diverses institucions que ja funcionaven a Santa Coloma de Gramenet, intentant defensar plegades els drets humans de tota persona, però sent independents.

Amb poquíssims recursos i molt de capital humà, l’any 2002 l’entitat és reconeguda oficialment com a Fundació Privada Integramenet.

 • En els primers anys, l’objectiu era donar-se a conèixer i ser reconeguda: Es programen trobades per sensibilitzar la població del fenomen migratori, de les causes; es parlava de les diferents cultures, religions, hàbits, de les persones que arribaven. Es van editar diversos fulletons que ens ajudessin i ajudessin la població a reconèixer aquest canvi social a la ciutat…
 • De 2006 a 2011 es materialitza el “gran creixement”: Fem un salt qualitatiu: l’entitat ja compta amb personal en nòmina. Augmenta considerablement l’arribada de persones migrades. Gràcies a la sensibilització, augmenta el nombre de voluntaris, capital fundacional indispensable de l’entitat per fer front a les seves tasques. Detecció de l’arribada de la comunitat romaní. Montse Jara, Lluis Vila, Eulàlia Asiàin i Agustí Viñas enllesteixen una Taula d’Acció per al suport i recerca de recursos per a les famílies romaneses. 2006 destaca també per ser l’any en que la Fundació Integramenet entra a formar part del programa Incorpora i els recursos que ofereix la iniciativa, ja que esdevé també un punt formatiu de la xarxa Incorpora, que ofereix formació sociolaboral per als col·lectius més vulnerables.
 • A mida que l’entitat anava coneixent els nous veïns, s’adaptava la recerca de recursos per sortir al pas de les necessitats: Es multipliquen els cursos de llengua, de capacitació professional, es posa en marxa la inserció laboral, la borsa de treball, el tutelatge de pisos… Fins i tot s’atenen consultes a través d’una “assessoria jurídica” i “psicosocial”. No faltava la part més festiva alhora que cultural: sortides a diferents parts de Catalunya, organització d’un festival gastronòmic internacional e intercultural… Es cuidava que a totes les activitats es reflectís la interculturalitat com una riquesa, no com un problema. La dona era centre d’atenció.
 • Diàleg interreligiós: El febrer del 2006, la Fundació contracta una secretària a mitja jornada. Les diferents religions de les persones migrades i el paper que juga en les seves conductes i model de persona, fa que es vegi necessari parar-hi atenció, així es va gestant des d’Integramenet l’Associació colomenca per al diàleg Interreligiós.
 • La crisi econòmica del 2008 fa que a Integramenet arribin moltes persones autòctones que fins ara ni coneixien la Fundació. Acudeixen a la recerca de feina i formació. Santa Coloma pateix alguns brots de racisme que es tracta de pal·liar i s’amplien els contactes amb Serveis Socials. La seu de la Fundació resulta insuficient per al volum de persones que s’atenen i per això es busquen altres locals al barri a cost 0: Parròquia Sant Jaume, Biblioteca Can Peixauet, Centre Social, etc. Es nomena un Coordinador també voluntari.
 • Moment de crisi i rellançament 2011: Urgeix aturar-se i reflexionar junts. Per això es programa una intensa Jornada de Reflexió-discerniment a Sant Jeroni de la Murtra. Aquest esdeveniment, insuficient per altra banda, posa en evidència les debilitats, amenaces fortaleses i oportunitats (DAFO) S’han de prendre ja algunes mesures. Apremia un nou local on es puguin desenvolupar totes les activitats de la Fundació, i es faciliti la coordinació dels diferents sectors.
 • 2011-2016. El 2014 passa a formar part de la Fundació el Reforç Educatiu de la Parròquia Sant Jaume. El 7 de novembre del 2015 s’inaugura el nou local a la Plaça de les Cultures. Cal una coordinació a temps complet i amb una persona contractada que es pugui fer present en la marxa de les diferents àrees… Igualment per a les decisions que s’han de dur a terme cal enfortir el Patronat. S’elabora El Pla Institucional. L’any 2016 inicia la seva tasca el voluntari Lluís Vila, que serà qui capitanejarà la nau com a director de projectes a partir de gener de 2017. S’obre un període d’anàlisis profundes, de preguntes-respostes, d’incertesa, però també de creixement.
 • 2017. La transició: Després de 15 anys de presència, dedicació voluntària a temps complet i ajuda econòmica, les Carmelites missioneres, representades a les Hnas. Maria Jesús Zabalz, Pilar Munill i Eulàlia Asiàin, es jubilen. S’assumeix l’acabament d’una etapa i l’inici d’altra, més professionalitzada.
 • 2018-2019. Incorporació de la nova gerent, Neus Calleja. L’entitat inicia el projecte “Sempre acompanyats”, finançat per L’Obra Social de La Caixa. Integramenet s’hi adhereix a la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). Es detecta gran demanda de cursos de llengües, un dels serveis proporcionats des dels inicis, i amb més afluència de persones. Els cursos del Servei d’Atenció Domiciliària treballen per l’emancipació sociolaboral. Només a l’any 2018 ja s’han atès 1.493 persones en primera Acollida, procedents de 49 nacionalitats diferents. Gràcies al programa Incorpora de l’Obra Social de la Fundació “La Caixa” podem potenciar la capacitat d’inserció, contribuint també a la sensibilització de les empreses.
 • 2020: Pandèmia mundial per COVID-19:  Integramenet s’adapta la nova realitat, posant tot l’esforç per donar la millor resposta davant de situacions mai viscudes. Teletreball durant els moments més durs del confinament total, per a què cap persona vinculada als programes se sentís sola davant la pandèmia, gestionant ajudes rebudes per a pal·liar necessitats tan primàries com l’alimentació o l’habitatge. Integramenet rep el Premi de Civisme a la Ciutadania i Virtut Civil, que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A finals de l’any 2020 s’inicia L’Espai Connecta’t, una prova pilot dins del projecte “Pla de Xoc contra la bretxa digital” de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
 • Actualitat: Integramenet, amb les dades de què avui disposa, es consolida com observatori permanent de les necessitats socials dels barris de Santa Coloma i lloc de referència en la recerca de formació i acompanyament sociolaboral de persones nouvingudes… Segueix treballant amb la ferma voluntat de que seguir acollint és vital, en un context en que les necessitats socials segueixen sent il.limitades i els recursos, cada cop més limitats.

Alguns dels nostres números:

AnyPersones ateses% DonesNacionalitats
20163.43576,44%26
20171.29169,71%43
20181.49370%49
20191.54770%43
202084775%44
20211.15074%44

Anàlisi de les dades

FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA: La vulnerabilitat té nom de dona. Més de 70% de les persones en risc d’exclusió social que s’adrecen a l’entitat són dones.

FLUXOS MIGRATORIS: Augmenta el nom de persones nouvingudes en situació d’irregularitat administrativa. Molt poques entitats, serveis i recursos són accessibles per a les persones que no tenen regularitzada la seva situació administrativa. Integramenet n’es una.