Nova edició del curs de Professional de l’atenció personalitzada i familiar el mes de setembre

La Fundació Integramenet posarà en marxa una nova edició del curs de Professional de l’atenció personalitzada i familiar. Aquesta formació, que s’iniciarà el 20 de setembre i finalitzarà el 9 de novembre, està adreçada a totes aquelles persones beneficiàries del programa Incorpora que tinguin experiència i/o formació en l’àmbit sociosanitari.

El mes de juny es torna a equilibrar el número de persones ateses amb permís de treball i sense

Durant el mes de juny s’han ates mes persones en sessions individuals d’acollida (20) que en sessions grupals (10), el que confirma la tendència del més passat. De les persones ateses en primera acollida, 16 tenien el passaport com a única documentació mentre que 14 comptaven amb el NIE o el DNI. És a dir, que el número de persones amb i sense perís de treball s’ha equilibrat, ja que durant els darrers mesos estàvem atenent més persones amb permís de treball.

FACEMemory, una aplicació gratuïta creada a Barcelona per detectar l’Alzheimer de forma precoç

La Fundació ACE Alzheimer Center Barcelona, entitat dedicada a la diagnosi, tractament i investigació de l’Alzheimer, ha desenvolupat una prova neuropsicològica digitalitzada pionera anomenada FACEmemory®, que permet detectar a les persones amb deteriorament cognitiu, principalment amb pèrdues de memòria i, així, descobrir de forma precoç la malaltia d’Alzheimer.

La pandèmia ha agreujat la situació econòmica i social de les treballadores de la llar

La pandèmia de la Covid-19 ha empitjorat la situació de les treballadores de la cura i de la llar, especialment d’aquelles que ho fan com a internes. Les condicions d’aquestes dones no s’allunyen molt d’allò que entenem per esclavitud, en ple segle XXI. Moltes no poden sortir de casa, no tenen dies de descans ni vacances, i tot amb uns sous ridículs que moltes vegades no arriben als 700 € per jornades de feina interminables.

La Memòria de Càritas revela com la COVID-19 ha fet aflorar la bretxa digital com un nou factor d’exclusió social

L’entitat Càritas Diocesana de Barcelona afirma que la bretxa digital és un nou factor clau en l’exclusió social de molts ciutadans de Catalunya i que s’ha evidenciat encara més en ple context de pandèmia. Segons les dades recollides en la memòria d’activitat de 2020 de l’entitat, una de cada dues persones ateses per Càritas té greus dificultats a l’hora d’accedir als dispositius o a internet, sigui perquè no tenen connexió, perquè no tenen un ordinador o tauleta o perquè no tenen les habilitats necessàries