El Punt Formatiu Incorpora és un programa d‘intermediació laboral adreçat a persones en situació d’atur, amb discapacitat, trastorn de salut mental o persones en risc d’exclusió social. El programa ofereix formació específica per oficis, i proporciona a les empreses un important recurs de responsabilitat social corporativa en integració laboral.

Fundació Privada Integramenet, amb el suport de la Fundació “la Caixa”, impulsa cursos subvencionats dirigits a persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, que mitjançant aquest programa, reben una formació molt específica pel lloc de feina que desenvoluparan.

A Integramenet, el PFI (Punt Formatiu Incorpora) proporciona formacions adreçades a desenvolupar les competències transversals com a element diferencial per millorar l’ocupabilitat. Acompanyem persones en risc d’exclusió social en el procés d’inserció sociolaboral.

A més, gràcies a Incorpora i a la plataforma Accenture Emplea+,  posem a disposició de les persones ateses intermediació laboral, orientació laboral i formativa, classes de competències tècniques SAD i transversals i material per treballar en el desenvolupament de les competències digitals.

La formació es continua consolidant com a una de les vies més efectives per aconseguir una feina.

Truca’ns al 934 668 408 si vols més informació.