Quasi 200 persones en risc d’exclusió social van trobar feina a través d’ Integramenet

  • Analitzem les dades: Persones ateses, edat, països d’origen, demandes més habituals, i totes les accions portades a terme per l’entitat que defensa els drets de persones vulnerables.
  • Les dades d’activitat de l’any 2022 reflecteixen una millora en tots els principals indicadors respecte a 2021.

Servei d’Acollida

El Servei d’Acollida treballa per a la interculturalitat, la lluita contra l’exclusió social, la millora dels processos d’inclusió al territori, l’accés a recursos i serveis i la promoció per la igualtat de drets i oportunitats de les persones ateses. És la porta d’entrada a l’entitat i on es detecten les necessitats.

Les  principals demandes rebudes de les persones que han arribat a la Fundació han estat feina i formació però, apart d’aquestes, moltes persones també han verbalitzat altres tipus de necessitats: suport econòmic per cobrir necessitats bàsiques, transport o pagament de lloguers d’habitacions. Altres han manifestat necessitats d’assessorament i orientació, com per exemple temes en relació al padró, escolarització de menors o consultes relacionades amb tràmits, com informació en relació a la sol·licitud de Protecció Internacional.

Integramenet ha atès al 2022 un total de 703 persones en 1a Acollida (562 dones i 141 homes). En quant a la seva situació administrativa, la majoria, 567, es troben en situació d’irregularitat (compten amb el passaport com a única identificació) mentre que 135 disposen de DNI o NIE.

Trobem un nombre molt significatiu de persones nouvingudes al territori, que porten menys de 3 mesos des de la seva arribada. Això ha comportat una tasca important d’orientació i,  en alguns casos, d’acompanyament durant els seus processos d’inclusió.

Pel que fa als països d’origen de les persones ateses, cinc són els de procedència més habitual:  Colòmbia, Hondures,  Perú, Veneçuela i El Salvador. Altres procedències:  Equador, Espanya, India, Marroc, Nicaragua,  Bolívia, Brasil…

La majoria de persones que s’han apropat a la Fundació i han estat ateses pel Servei tenien entre 30 i 45 anys.

El servei d’Acollida ha derivat internament al Servei d’Ocupació de l’entitat a la majoria d’aquestes persones usuàries, 555, i ha derivat i/o orientat externament a altres centres 330 persones  (Serveis Socials, CIAPE, OIAC, OME, CNL, CFA…).

Servei d’Ocupació

Mitjançant el Servei d’ocupació i a través del model d’ocupabilitat per competències, Integramenet ofereix acompanyament a les persones majoritàriament nouvingudes a Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu d’assolir un lloc de feina d’acord amb un pla d’inserció sociolaboral individualitzat.

610 és el nombre de persones ateses que han cercat feina  i/o volien millorar les seves capacitats i nivell d’ocupabilitat (516 dones i 94 homes). 380 d’aquestes persones es troben en situació administrativa irregular i 230, compten amb documentació (DNI o NIE). Al Servei d’Acollida s’identifiquen les demandes i/o necessitats sociolaborals de les persones. El Servei d’Ocupació recull aquestes demandes i intenta donar resposta independentment de la situació administrativa de les persones. Mitjançant itineraris formatius, l’entitat ofereix, sempre gratuïtament, capacitacions d’orientació i formació laboral.

Gràcies, entre d’altres, al suport de la Fundació La Caixa, i el programa Incorpora, l’entitat, ofereix càpsules i tallers formatius on desenvolupen competències transversals ( comunicació, relacions interpersonals, gestió emocional, igualtat de gènere…) d’accès a l’ocupació (marca personal, cv…) i un Pla de Treball (amb entrevistes individuals).

Descobreix tots els indicadors del Servei d’Ocupació

Programa Incorpora

Des de 2006, la Fundació Integramenet forma part del programa Incorpora i els recursos que ofereix la iniciativa. Amb el suport d’Incorpora, de la Fundació “la Caixa”, som un punt de referència pels professionals que cerquen feina i volen millorar la seva ocupabilitat. En el 2022, Integramenet ha atès 206 persones en aquest programa i ha aconseguit la inserció laboral de 119.

El 2021, la Fundació es converteix en un Punt de Formació Incorpora (PFI), com a part de les iniciatives que ofereix el Programa Incorpora. L’objectiu dels Punts de Formació Incorpora és acompanyar persones en risc d’exclusió social en el procés d’inserció sociolaboral, per mitjà de cursos a mida a empreses, segons les vostres necessitats. Aquests cursos tenen una durada mínima de 250 hores, i les seves classes se centren en el desenvolupament de competències tècniques, transversals, d’accés a l’ocupació i pràctiques no laborals en empreses.  Al 2022, la Fundació ha impartit un curs PFI de 250 hores, amb 14 participants.

Espai Connecta’t

L’Espai Connecta’t facilita l’accés a les TIC a aquelles persones que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: ja sigui per falta de connexió, per falta de dispositius adequats o per no tenir competències digitals suficients. A través d’aquesta iniciativa oferim formacions TIC, accés a tràmits amb l’administració, espais d’autoaprenentatge, accés a tutories escolars i accés a la inserció laboral des de l’àmbit digital, entre d’altres. L’any 2022 es van atendre 526 persones en aquest espai (un 80% dones i 20% homes).

Descobreix tots els indicadors de l’Espai Connecta’t

Altres indicadors

  • Una de les línies estratègiques de la Fundació és afavorir mesures que permetin assolir els drets i deures de les dones treballadores en el sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) i possibilitar la dignificació de la carrera professional de les treballadores a partir d’iniciar un procés de recerca- acció-participativa conjunta. Per aquest motiu l’entitat compta amb un itinerari formatiu en Serveis d’Atenció Domiciliària que inclou formació en competències tècniques en l’àmbit de l’atenció a la llar i la cura de persones. Aquest any 2022, han participat 20 persones en el curs de 300 hores.
  • 39 persones han regularitzat la seva situació administrativa a 2022 (26, a 2021)
  • 197 insercions laborals de persones en situació de risc social el 2022 (117, el 2021)
  • 210 entrevistes a famílies amb necessitats de Serveis d’Atenció Domiciliària.
  • 5 Classes d’Igualtat de Gènere, un total de 19 hores . Reben la formació: 70 persones.
  • CATALÀ:

Curs Servei Atenció Domiciliària:  Mòdul 1 CATALÀ A1: 11 sessions, 45 hores, 20 participants. (11 a 25 de març 2022); Mòdul 2. Mòdul C de CATALÀ: 4 sessions, 16 hores, 20 participants. (28 a 3 de març 2022); Mòdul 7: Mòdul B de CATALÀ: 4 sessions, 15 hores, 20 participants. (7 de juny a 10 juny 2022); Mòdul 1.2. CATALÀ A2: 15 sessions, 45 hores, 20 participants (impartit per professionals de l’CNL l’Heura). (20 juny a 13 de juliol 2022)

  • Curs CATALÀ A1 (bàsic): Curs de 17 sessions, 25,5 hores, 28 participants. (18 d’octubre 2022 a 21 febrer 23)
  • CASTELLÀ:

Curs de 30 sessions, 45 hores, 25 participants. (14 de març a 6 de juliol 2022)

Curs de 10 sessions, 30  hores, 25 participants. (7 de novembre a desembre 2022)

Subvenció ACOL: la Susana Chalop s’incorpora a Integramenet

Mitjançant la línia ACOL, hem pogut contractar una persona en situació d’irregularitat administrativa. La Susana Chalop  (Argentina) realitza tasques de recepció i administratives relacionades amb els serveis a persones en risc d’exclusió social que oferim a la Fundació. Amb la línia ACOL, donem resposta a dues necessitats: d’una banda, trobem el suport necessari en les tasques esmentades i d’altra complim un dels objectius fundacionals de l’entitat, ja que s’aconsegueix regularitzar la situació administrativa d’una usuària, fet que l’ajudarà a sortir del context de vulnerabilitat en què es troba actualment.

Susana Chalop, contractada gràcies a la subvenció ACOL

La línia ACOL està impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant el programa Treball i Formació i consta de finançament del Fons Social Europeu. Amb aquest ajut, el SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada i les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins l’horari laboral.

En paraules de la Susana Chalop: “Aquesta subvenció m’ha proporcionat tranquil·litat en tots els aspectes. Puc moure’m lliurement, la meva situació d’irregularitat administrativa s’ha acabat. És una oportunitat present i de futur. Ara podré retornar a l’Estat el que m’ha proporcionat”.

Assistim a la presentació de la Guia Fàcil per una Santa Coloma cívica

En el marc del Pla de Civisme, elaborat amb la participació de la ciutadania i d’entitats i associacions,  s’ha presentat la Guia fàcil per una Santa Coloma cívica, una publicació que posa a l’abast de la ciutadania informació, consells i recomanacions útils per millorar la convivència i el respecte per les persones i els espais de la ciutat.

La publicació s’ha editat en sis idiomes i en format digital per fer-ho arribar a tota la ciutadania. També s’ha elaborat un document de compromís perquè entitats i associacions de la ciutat promoguin el civisme.

La nostra gerent, Neus Calleja, ha assistit a la presentació, el dimecres 18 de gener. La guia, que inclou informació i enllaços dels principals serveis de la ciutat, s’ha publicat en format digital i en diferents idiomes: català, castellà, anglès, àrab, xinès i urdú. L’objectiu és fer arribar una sèrie d’accions i mesures perquè els colomesos puguin incorporar petits gestos i accions d’hàbits bàsics de comportament a la vida diària per gaudir i cuidar la ciutat.

Saps què és la Perspectiva de Gènere? En parlem al nou episodi de “Sense cita prèvia”

Nou any i nou capítol del nostre podcast “Sense cita prèvia”. En aquesta edició, presentem les dades habituals d’activitat a l’entitat i parlem sobre la Perspectiva de Gènere. A més, compartim algunes propostes de llibres i podcasts feministes, per aprendre i gaudir. No t’ho perdis!

Desembre: arriben menys persones a l’acollida però el servei d’ocupació segueix al mateix ritme

Les dades de l’últim mes del 2022 destaquen per una davallada de persones acollides i, no obstant, una intensa activitat al servei d’ocupació.

28 han estat les persones ateses en primera acollida, 24 dones i 4 homes, seguint amb la tendència invariable de majoria femenina. Un total de 24 van presentar passaport com a única documentació i 4 amb NIE.

Els països d’origen d’aquestes persones han estat majoritàriament Colòmbia, Hondures i Perú. 28 persones han estat derivades al Servei d’Ocupació de l’entitat: 4 d’elles en entrevista individual i 24 a l’Itinerari Integrajob.

Servei d’Ocupació

El mes de desembre s’han atès  65 persones al Servei d’Ocupació: 55 dones i 10 homes. 25 d’elles, en seguiment i 40 de noves al Servei. Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu Integrajob i Integrasad  (serveis d’atenció domiciliària d’Integramenet).

Pel que fa al itinerari Integrajob, les persones que han participat han rebut, entre d’altres, les següents capacitacions: mòdul bàsic (29 persones), competències transversals (20), elaboració i millora del cv (17), preparació d’entrevista (16), contractació justa (18), Igualtat de Gènere (23)…  I pel que fa a Integrasad, els i les alumnes han rebut formació en Dinàmica SAD (20), procés de Dol (13), Alzheimer (13), Drets de la Gent Gran (14)…

Pel que fa a la distribució per edats, més de la meitat de les persones derivades al servei tenien entre 46 i 65 anys.

S’han portat a terme 13 insercions laborals, en la seva majoria, en el Servei d’Atenció Domiciliària.

Accedeix aquí als indicadors del mes de desembre del Servei d’Ocupació.

Intermediació

A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 27 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 5 ofertes.

Accedeix aquí als indicadors del Servei d’Intermediació.

Neus Calleja, gerent d’Integramenet, a Ràdio Estel

Iniciem l’any compartint una interessant entrevista a la nostra gerent, Neus Calleja, al programa “Àngels”, de Ràdio Estel.

Rebre, donar, voluntariat, les dades d’atencions a usuàries, la celebració del 20 aniversari… La Neus fa un resum de les darreres activitats a l’entitat i el sentit i la missió de la Fundació Integramenet. No t’ho perdis!