Èxit de participació a la jornada sobre empadronament organitzada per la Taula pels Drets de Ciutadania de Santa Coloma

El passat dimarts 26 de març, la Taula pels Drets de Ciutadania de Santa Coloma va organitzar la jornada “El Padró, un Dret de Ciutadania: Experiències de bones pràctiques i models d’empadronament a municipis catalans”, en la qual les diferents entitats que integren la taula van donar a conèixer quina és la situació actual de les persones a qui se’ls ha denegat l’empadronament per no poder demostrar administrativament un domicili fix. La jornada, celebrada a la Sala Salvador Cabré de la Biblioteca Singuerlín de Sana Coloma, va ser un èxit de participació.

Les desigualtats tornen a créixer a Catalunya

La setmana passada alertàvem sobre un informe de la Xarxa Europea contra la Pobresa i la Exclusió Social que afirma que més del 14% de les persones que estan treballant a l’estat espanyol estan en situació de pobresa. A Catalunya, malauradament, la situació no és gaire diferent. Així ho indica el darrer informe INSOCAT que periòdicament la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). Segons aquest document, després d’haver disminuït entre 2014 i 2016, les desigualtats tornen a créixer a Catalunya.

A l’Estat Espanyol més de 2,6 milions de treballadors són pobres

A l’Estat Español, més de 2,6 milions de persones viuen en situació de pobresa tot i tenir feina, així ho alerta la Xarxa Europea contra la Pobresa i la Exclusió Social que agrupa més de 8.000 entitats d’acció social. Aquesta és una dada molt preocupant, suposa que el 14,1% dels treballadors no té uns ingressos suficients com per viure amb dignitat. A aquesta situació s’hauria de sumar la fragilitat i desprotecció del treball i dels treballadors en l’economia submergida que, malauradament, no acostumen a sortir a cap informe.

La Taula pels Drets de Ciutadania de Santa Coloma organitza la jornada “El Padró, un Dret de Ciutadania”

El Padró municipal és el registre administratiu en el qual s’inscriuen totes les persones que resideixen en un municipi. Segons la legislació vigent, i tal i com recomana la Secretaria d’Immigració de la Generalitat, l’ens local és el responsable final d’ajustar el Padró a la realitat del municipi, i per tant, de recollir de manera fidedigna el nombre i característiques bàsiques de tots els residents. Els ajuntaments també són responsables d’oferir la inscripció en el Padró a qui no té cap domicili fix.