20 nous exemples d’esforç, compromís  i somnis

Formació bàsica d’atenció sociosanitària

Dificultats en el país d’origen, patiment, viatge i separació de la família, deutes o extorsió, pressió econòmica, precarietat i pobresa, inestabilitat i incertesa permanent, dol migratori,…. a la vegada que grans dosis d’esforç, il·lusió i somnis, oportunitat, dignitat….

La Fundació Integramenet mitjançant el Programa de Reincorporació al Treball (PRT) promogut i finançat per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, avui inicia les sessions formatives del curs bàsic d’atenció sociosanitària que permet capacitar laboralment 20 persones per esdevenir professionals qualificades en el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).

La llei d’estrangeria aboca les persones a un mínim de 3 anys en situació d’irregularitat administrativa durant els quals ha de poder sobreviure a casa nostra emprant canals informals d’accés a l’habitatge, la salut, el treball, etc…. multiplicant considerablement els factors de vulnerabilitat i desprotecció amb els que han d’aprendre a viure.

La formació professionalitzadora que oferim és una modesta aportació a la protecció d’aquestes persones a partir de donar-los accés a la millora competencial en el servei d’atenció a les persones i la llar.

Hem tingut 64 persones candidates i hem hagut de seleccionar-ne 20 en funció dels següents criteris:

Sense accés a una altra oferta formativa

Les persones sense permís de residència i treball no tenen accés a les formacions dels serveis públics d’ocupació, les persones que per motius econòmics tampoc poden formar-se en institucions privades són, naturalment, a les que hem donat prioritat seguint els criteris també de la pròpia Secretaria per a la Immigració. De gener a abril de 2018, des de la primera acollida de la Fundació s’han atès 503 persones sense permís de residència  (un 76,21% de les 660 persones totals en els primers 4 mesos de l’any)

Objectiu laboral clar i argumentat en SAD

Professionalitzar la cura i atenció de les persones grans és una responsabilitat compartida. Les atencions requerides per la gent gran fràgil i/o en situació de dependència no és una qüestió “d’aficionats” ni d’una dona llatinoamericana que, pel sol fet de ser dona i en situació de necessitat o emergència econòmica ja té les competències que requereix una tasca tant concreta i específica. Des del Servei d’Ocupació de la Fundació hem treballat per a que cada persona atesa tingui definit un objectiu laboral propi.

Vinculació i pla de treball a Integramenet

Els processos d’acompanyament des del servei d’acollida o el d’ocupació s’estableixen amb objectius i temporalitats diverses, quan sorgeix una oportunitat formativa com aquesta, sovint, permet fer avenços significatius en plans de treball a partir d’una acció intensiva. Conciliar els moments vitals de totes les persones ha estat un altre factor clau que hem tingut en compte, fonamentalment amb 2 criteris tècnics:

Criteri tècnic d’utilitat / oportunitat. La millora competencial que aporta el curs ha de poder suposar un punt d’inflexió en l’itinerari de la persona tan des del punt de vista personal com laboral

Previsió d’estabilitat i compromís. El moment vital i d’emergència social ha de permetre (i, malauradament no sempre és així) fer la inversió en formació. Dedicar de temps no productiu econòmicament no sempre està a l’abast de les persones en situació més fràgil i vulnerable. L’aposta i la inversió per a la formació ha de poder ser sostinguda durant el temps previst.

Iniciem aquest camí amb 20 persones que són clars exemples de resiliència, tenacitat i entusiasme per superar les dificultats i prestar serveis de qualitat a les persones grans en situació de fragilitat o dependència.

Aprofitem per agrair a la Parròquia Sant Jaume la cessió de les seves instal·lacions per a la realització del curs. El local de la Fundació està amb una alta activitat diària que ha provocat que aquest curs es traslladi físicament allà.

Des d’Integramenet confiem en poder aconseguir els suports necessaris per continuar oferint més i millors oportunitats formatives a les desenes de candidates que de moment han quedat fora del curs. Certament, més enllà dels processos d’acollida i promoció social d’aquestes persones, ens preocupa que la gent gran tingui accés a les millors atencions possibles.