Dia Mundial de la Justícia Social

Avui se celebra el Dia Mundial de la Justícia Social, així ho va establir el 26 de novembre de 2007 l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de donar suport a la tasca de la comunitat internacional encaminada a eradicar la pobresa i promoure l’ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l’accés al benestar social i la justícia social per a tothom.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) estima que en l’actualitat hi ha prop de 2000 milions de persones en situació de fragilitat afectades per diferents tipus de conflictes, de les quals més de 400 milions tenen entre 15 i 29 anys.

Segons aquesta organització internacional, la creació d’ocupació de major qualitat i un millor accés a la feina per al 40 per cent dels més desfavorits podria significar un augment dels ingressos i contribuir al fet que les societats estiguessin més cohesionades i fossin més equitatives. Per aquest motiu, són importants per prevenir conflictes violents i abordar els desafiaments posteriors al conflicte.

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) creu que la justícia social és un principi fonamental per a la convivència, pacífica i pròspera, dins els països i entre ells. Per a les Nacions Unides, la recerca de la justícia social universal representa el nucli de la seva missió en la promoció del desenvolupament i la dignitat humana.

Des de la Fundació Integramenet, a través dels projectes en els que col·laborem i amb la nostra activitat diària, intentem contribuir en la construcció d’una societat més justa a nivell social on totes les persones puguin gaudir, en igualtat de condicions, dels mateixos drets de ciutadania.