El Departament de Salut publica un formulari per a que les persones sense targeta sanitària puguin vacunar-se contra la COVID-19

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha habilitat un formulari per a poder registrar les persones sense targeta sanitària per a què puguin identificar-se i rebre la vacuna contra la covid-19. Segons el propi departament aquest registre esta pensat per a  “persones desplaçades residents a Catalunya sense targeta sanitària individual o document identificatiu per a la cobertura sanitària pública”.

Així es disposarà d’un cens de persones desplaçades a vacunar que ara mateix no consten al Registre central de població del CatSalut (RCA). Les dades que es facilitin mitjançant aquest formulari podran ser contrastades per a la seva verificació mitjançant els sistemes d’informació que resultin d’aplicació.

Les persones que vulguin accedir a aquest registre per rebre la vacuna en un futur, han d’accedir al portal web i facilitar el seu nom, any de naixement, país d’origen i municipi on resideix, així com un número de telèfon on poder contactar-lo.

Una qüestió de drets

Aquest registre facilitarà l’accés a la vacuna a totes aquelles persones, entre d’altres, que no tenen targeta sanitària degut a complicacions amb l’empadronament. El padró és un dret per a tothom independentment de la situació administrativa que cadascú tingui, a Catalunya hi ha moltes persones que no tenen reconegut aquest dret i és revelador el fet que hagi hagut de venir una pandèmia mundial per evidenciar que no tothom té accés a la cobertura sanitària publica i gratuïta. Ara però, si que interessa incloure totes aquestes persones en favor del bé comú.