En el Dia Internacional de les Treballadores i Treballadors de la Llar i les Cures, Integramenet aposta per la dignificació del sector

Avui és 30 de març, el Dia Internacional de les Treballadores i Treballadors de la Llar i les cures, i a la Fundació Integramenet, com a entitat social que som, volem reivindicar la nostra aposta per la dignificació i professionalització del sector. A la fundació fem una tasca d’intermediació laboral transformadora que contribueix a construir relacions laborals justes.

Atenem les necessitats de les famílies i dels treballadors i treballadores de manera satisfactòria per dignificar i professionalitzar el sector. La normativa del Treball de la Llar és el marc que regeix la nostra acció d’intermediació, una intervenció que també crea vincles entre les famílies i les treballadores i els treballadors. En aquest sentit també s’ha actualitzat la taula salarial en base al nou Conveni del Sector.

Integramenet també forma part de la Xarxa Treball de la Llar Just (XTLLJ), una sèrie d’entitats sense ànim de lucre de la província de Barcelona que gestionem projectes d’intermediació laboral justa i treballem en xarxa per la dignificació del sector de la llar i les cures.

Degut a l’elevat nombre de treballadors i treballadores del sector que no disposen d’un contracte de treball, es fa difícil quantificar el volum real de persones que tenen la seva activitat professional en aquest sector. Les treballadores i treballadors amb contracte i alta, visibles a les estadístiques, són només la punta d’un iceberg que té per sota totes les relacions que es duen a terme sense contracte ni cotització, i d’aquestes una gran massa són les relacions dutes a terme per treballadors en situació administrativa irregular. Es a dir, feines que no consten ja que són realitzades per persones que administrativament no existeixen.

Malgrat tot, aquest gran iceberg submergit dóna una resposta sorprenentment bona a la necessitat de cura que tenen les famílies. La nostra gent gran està cuidada, i ben cuidada, per professionals que fan una feina de qualitat malgrat la manca de reconeixement legal i social.

La feina de la llar és dura, i precisa de persones amb alta vocació de servei, sorprèn però el baix reconeixement que se li dona. A moltes parts del món, les dones que pertanyen a aquest sector han de treballar gairebé les 24 hores del dia i sense la  possibilitat de tenir dret a baixes mèdiques remunerades, ni vacances, ni a altres drets dels que gaudim la resta de treballadors i treballadores. Són feines com la cura de persones grans o de nens, de neteja i ordre de la llar, elaboració d’aliments, planxat i arranjaments de peces de vestir…

Afortunadament, avui en dia aquesta tasca ja no és tan invisible i hi ha grups socials, familiars, empreses i entitats que el consideren de gran valor per a la societat i treballen cada dia per millorar la seva situació laboral. Celebrem que la tendència vagi dirigida a protegir aquest sector, però encara queda molta feina per fer perquè les treballadores i treballadors de la llar puguin tenir una vida laboral digna i les mateixes oportunitats que les persones que treballen en altres sectors.

Què pots fer per celebrar el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar?

Si a casa teva hi ha un treballador o treballadora de la llar, pots fer-li algun tipus de reconeixement. D’altra banda, et podries interessar en les polítiques que es duen a terme a la teva localitat sobre el tema o potser simplement impulsar un canvi que sigui positiu en aquest àmbit.