Fundació Integramenet nova entitat membre d’ECAS

La Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), en assemblea ordinària a 19 d’octubre de 2018, ha ratificat l’alta de la Fundació Integramenet com  a entitat membre d’ECAS.

“L’objectiu primer d’ECAS és representar i defensar els interessos de les entitats associades en la seva tasca de construcció d’una societat més justa i cohesionada. La missió d’ECAS és escoltar el parer i les propostes de les entitats membres de la federació  per tal de canalitzar-les el millor possible mitjançant les nostres accions d’incidència pública, activitats de treball en xarxa i programes de suport a les entitats.

ECAS promou el benestar social prestant especial atenció a les persones en risc d’exclusió social i, com a referent de les entitats d’àmbit social, recull les propostes dels membres i participa en els processos de disseny i execució de les polítiques socials. La nostra presència en espais de treball amb l’Administració, les institucions públiques i altres agents socials, tant públics com privats, ens permet incidir i desenvolupar conjuntament iniciatives que contribueixin al compliment de les finalitats de les nostres entitats associades.

ECAS potencia un model de construcció social compartit per les administracions i la societat civil, i com a interlocutor del tercer sector social, treballa per tendir ponts de col·laboració que facilitin l’assoliment dels nostres objectius.”

Incorporar-nos a ECAS és una gran satisfacció i una gran oportunitat. La satisfacció és poder situar la Fundació Integramenet on mereix estar, com un actor més del tercer sector, un actor reconegut fruit d’una trajectòria i una història de la podem estar ben orgulloses, és des d’aquesta satisfacció i convenciment que podem afrontar els reptes que tenim per endavant.

L’oportunitat per a Integramenet és majúscula! Des la modèstia d’una entitat força petita, tenir accés a compartir expertesa i talent amb la resta d’entitats i professionals d’ECAS és un regal extraordinari que ens ha d’ajudar a consolidar-nos en aquesta nova etapa. ECAS és també un altaveu de les exclusions i dificultats que coneixem i atenem a la Fundació, esperem poder aportar també la nostra particular mirada de les realitats d’uns barris i unes persones a qui ens adrecem i posar a la disposició del conjunt d’entitats les nostres experteses i potencialitats.

Volem fer un agraïment molt especial a les dues entitats que han avalat la nostra entrada a ECAS: Fundació Germina i Fundació Secretariat Gitano.

Algunes de les raons amb les que justifiquen el seu aval a favor de la Fundació Integramenet són:

1.- El seu traç professional i els/les seves professionals.

2.- El posar en el centre les persones i el territori, Santa Coloma.

3.- El foment de la interculturalitat, des de la millora de les relacions i la gestió de les diversitats culturals, imbricat amb el foment també de la participació, el treball comunitari i la ciutadania plena.

“Crec, poden ser una gran aportació a ECAS, i al debat obert i pendent de la interculturalitat al conjunt del Tercer Sector.

Està sobre la taula el Pacte Nacional per la Interculturalitat situat novament en un binomi interculturalitat= a Immigració, i també per suposat, però ha de ser un plantejament molt més ampli en la defensa de la pluralitat i les diversitats, en la línia que moltes entitats venen treballant, també la Fundació Integramanet.”

En nom del Patronat de la Fundació Integramenet, únicament ens queda reiterar l’agraïment a qui ens ha avalat, lògicament també a totes les persones que ho heu fet possible durant aquests anys i, finalment, entomar el repte d’estar a l’alçada de les expectatives en aquest futur immediat.