La Fundació Integramenet se suma a les entitats que formen la Xarxa Treball de la Llar Just

La Fundació Integramenet ha passat a formar part de la Xarxa Treball de la llar just, un grup d’entitats que treballa per la professionalització i millora de les condicions laborals al sector del treball de la llar i feines de cura a domicili.

Aquesta xarxa té els seus antecedents a finals del 2006 quan la Coordinadora Anem per Feina de Barcelona va dinamitzar i gestionar un seguit de trobades entre les entitats implicades, per tal de dur a terme una tasca de coneixement mutu, posada en comú d’expectatives i problemes detectats, elaboració de material de difusió i unificació de criteris en les tasques de conscienciació per a la professionalització i dignificació del sector que finalment va suposar la constitució de la Xarxa Treball de la Llar Just.

Els objectius de la Xarxa Treball de la Llar Just són les següents:

 1. TREBALL EN XARXA.
  1. Fomentar el coneixement i la coordinació entre les entitats membres de la Xarxa i mantenir-se obertes a la inclusió de noves entitats que hi treballin.
  2. Constituir-se com un espai d’intercanvi d’experiències.
  3. Posar en comú expectatives i inquietuds.
  4. Consensuar iniciatives d’intervenció amb les treballadores i el mercat.
  5. Consensuar iniciatives de conscienciació al públic en general.
 2. ACCIONS D’INCIDÈNCIA DIRECTA AL MERCAT DE SERVEIS DE CURA.
  1. Posar en comú i coordinar els esforços de capacitació i empoderament de les treballadores i treballadors per part de les entitats membres.
  2. Posar en comú i coordinar la tasca de conscienciació de les famílies contractadores respecte de la professionalitat de la feina domèstica o de cura de persones a domicili i la necessitat de complir amb els mínims legals.
  3. Elaborar i difondre materials per a la conscienciació de les treballadores i treballadors del sector i els contractadors.
  4. Presentar uns estàndards comuns a les famílies respecte de les condicions de contractació: consensuar tarifes mínimes, model de contracte, etc…
 3. ACCIONS D’INCIDÈNCIA PÚBLICA MITJANÇANT LA DIFUSIÓ I LA CONSCIENCIACIÓ.
  1. Generar un espai per a la posada en comú i coordinació dels esforços que fan les entitats integrants de la Xarxa respecte de la difusió i conscienciació de cara a la necessitat de professionalitzar el sector.
  2. Dur a terme accions de interrelació amb altres entitats i serveis que treballen en el sector, en especial associacions de treballadores de l’àmbit de cures i amb les administracions públiques i serveis amb incidència al sector.
  3. Fer difusió pública del discurs resultant en la línia de conscienciar respecte de la necessitat de professionalitzar i treballar per la millora de condicions al sector.

Amb aquesta adhesió la Fundació Integramenet consolida el seu compromís amb la lluita contra la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social amb la que està compromesa des de la seva creació a principis d’aquest segle. La contractació justa en el sector de l’atenció domiciliària i la cura de la llar i les persones també és completament coherent amb la missió i valors de l’entitat.