La pandèmia intensifica la pobresa i augmenta les desigualtats

L’impacte de la pandèmia de la Covid-19 a l’estat espanyol ens podria tornar a índexs de desigualtat semblants als experimentats durant els pitjors anys de la crisi anterior, com a resultat, sobretot, de la pèrdua d’ocupació de les persones més vulnerables: joves, dones i migrants. Això és el que mostra un informe publicat recentment per l’ONG Oxfam Intermón.

Segons l’esmentat informe, l’impacte del coronaviurs hauria provocat que a Espanya hi hagi ara un milió més de persones pobres. A més, hi ha 10,9 milions de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa, és a dir, amb menys de 24 euros al dia. I 790.000 persones haurien caigut en la pobresa severa, això vol dir que han de sobreviure amb menys de 16 euros al dia.

A Catalunya les dades són igual de preocupants, les persones que viuen per sota del llindar de pobresa ara serien 1.146.238, davant dels 1.026.521 d’abans de la Covid, fet que suposa un increment d’1,57 punts percentuals, fins al 15% de la població catalana.

Una altra dada molt significativa extreta de l’informe indica que les mil fortunes més grans del món han recuperat en només nou mesos el nivell de riquesa previ a la pandèmia, mentre que les classes més pobres podrien trigar una dècada a refer-se. El que mostra la velocitat a la que avancen les desigualtats.

8 de cada 10 persones que han començat a viure al carrer des de l’inici de la covid-19 són migrades

Un altre informe que ha aparegut recentment als mitjans de comunicació ha estat el d’Arrels Fundació sobre com han viscut la pandèmia les persones sense sostre.  El document indica quer 8 de cada 10 persones que han començat a viure al carrer des de l’inici de la covid-19 són migrades (i un 55% de països extracomunitaris). El context de la crisi social de la covid-19 consolida un increment de les persones migrades que es troben en situació d’haver de viure al carrer, que observem des dels darrers anys (d’un 66% el 2016, a un 71% aquest 2020 i fins a un 78% entre les que porten menys de 9 mesos al carrer).

Les dades d’aquest informe fan referència a les persones sense sostre que viuen a les persones de Barcelona, però segurament no es diferenciaran molt de les d’altres poblacions de l’àrea metropolitana com Santa Coloma.  Segons Arils Fundació, una cinquena part de les persones que viuen al carrer, el 22% del total, han començat a viure al carrer en el context de la pandèmia de la covid-19. Abans del passat mes de març no havien viscut mai al ras.

Podeu consultar més dades de l’informe en aquest enllaç.