L’informe FOESSA revela que tres de cada deu catalans es troben en situació de risc social després de la pandèmia

L’informe de la Fundació FOESSA, sobre desenvolupament i exclusió social, conclou que un 29% dels catalans es troba en situació de risc d’exclusió social després de la pandèmia. Aquest document representa la primera radiografia de que es fa a Catalunya sobre l’impacte que ha tingut la Covid-19 sobre la població.

Les dades, recollides per l’Enquesta sobre la Integració i Necessitats Socials de la Fundació FOESSA (Foment d’Estudis Socials i Sociologia Aplicada, creada el 1965 amb l’impuls de Càritas).

L’informe també ha posat de relleu que les xifres de pobresa són més altes a Catalunya que a la resta de l’estat espanyol on la mitjana de persones en situació de pobresa és del 23%.

La coordinadora del Grup de Treball d’Anàlisi Social de Càritas Catalunya, Miriam Feu, afirma que “l’exclusió més severa ja afecta 1,2 milions de persones a Catalunya, el 15% de la població, el que suposa us nivells mai vistos”. A més, l’informe també revela que l’augment de la precarietat laboral ha estat un dels principals motors de l’exclusió, amb 396.000 llars en inestabilitat laboral greu.

L’estudi revela que en un 3% de les llars catalanes en els últims 10 anys s’ha passat gana. A banda de les dificultats en l’accés a l’alimentació, els principals problemes detectats en l’àmbit de la salut són la manca d’accés als medicaments, l’afectació d’una malaltia crònica, una discapacitat o problemes greus que afecten les persones adultes de la llar. Els col·lectius més afectats són les llars pobres o sense ingressos amb la persona sustentadora principal buscant feina, i també les famílies nombroses.

La bretxa digital multiplica l’impacte de l’exclusió

L’informe de Càritas també parla sobre l’impacte de la bretxa digital, explica com les mesures adoptades per reduir el risc de contagis i combatre així la pandèmia de la COVID-19 s’han basat en la distància social i la limitació dels moviments i contactes entre persones. En aquest context de confinaments domiciliaris i absència de viatges i visites, tant laborals com relacionals, l’entorn digital s’ha convertit en un aliat clau.

En relació amb aquesta qüestió, convé destacar en primer lloc l’increment constant del nombre i la proporció de llars que tenen ordinador i accés a Internet i utilitzen sovint la xarxa o fan compres a travésd’Internet. Si tenim en compte el conjunt de llars de Catalunya, aquests percentatges oscil·len entre el 60,2% pel que fa a les compres per Internet i el 95,7% pel que fa a l’ús de la xarxa els últims tres mesos. També ha crescut molt notablement el percentatge de llars catalanes que es connecten a Internet cada dia o gairebé cada dia.

Consulta l’Informe social sobre desenvolupament i exclusió social.