Pandèmia, cursos de llengües i aules d’autoaprenentatge

Els cursos de llengües per a persones nouvingudes són una necessitat a Santa Coloma de Gramenet, com a tota l’àrea metropolitana de Barcelona. La demanda d’aquest servei no ha baixat en època de pandèmia. L’1 de setembre vam reprendre l’atenció al públic i des de llavors fins al moment d’escriure aquest post (18 de setembre de 2020) 195 persones han sol·licitat estudiar idiomes a Integramenet. Concretament 64 persones volen aprendre català, 92 persones volen aprendre castellà i 39 persones han sol·licitat aprendre les dues llengües.

En quant a l’aprenentatge del català, tota la demanda que hi ha a Santa Coloma queda gairebé coberta per l’administració gràcies als cursos que organitza el CNL L’Heura. Ara també en modalitat online, un sistema més necessari que mai. I es que la teleformació, ja sigui a casa o en aules digitals d’autoaprenentatge, pot ser una bona solució a la demanda actual de cursos de llengües per a persones nouvingudes, encara més en la situació sanitària actual. A Integramenet fa molt temps que estem lluitant per poder oferir un servei així. No només necessari per als cursos de llengües.

Deixant de banda els debats politicolingüístics recordem que el coneixement del castellà es un dels requeriments per poder regularitzar la situació administrativa al regne d’Espanya. Actualment la resposta de les administracions no  arriba per cobrir tota la demanda que hi ha a Santa Coloma de Gramenet i les entitats no arribem ni de bon tros, i molt menys en època de pandèmia.

Fins ara a Integramenet, gràcies al voluntariat, havíem donat la nostra humil (i totalment insuficient) resposta a aquesta demanda de manera subsidiària, però en l’actual situació de pandèmia pel Covid-19 ja no podem fer-hi front. Ni tenim el suficient espai ni el professorat que se’n pugui fer càrrec. Tampoc creiem que el voluntariat hagi de ser la resposta a aquesta necessitat.

A nosaltres ens ajudaria molt poder disposar d’una infraestructura TIC com per poder oferir una modalitat de formació online, ja sigui de llengües o d’altres àmbits. Una de les moltes desigualtats socials, existents abans de la pandèmia i que el Coronavirus ha fet aflorar amb molta claredat, és la bretxa digital. Sense accés a les TIC molta gent està quedant fora d’oportunitats de promoció i inclusió social.

Gairebé la totalitat de tràmits amb l’administració o la comunicació amb centres escolars, etc. es fa per internet, i això està desvinculant moltes persones de les institucions públiques. Les aules d’autoaprenentatge amb una bona infraestructura TIC  i un bon mentoratge poden servir per pal·liar les mancances de moltes persones per poder accedir a serveis bàsics com la formació o la comunicació amb les administracions.