Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, les cuidadores redueixen els nivells d’ansietat i depressió quan participen en els grups de suport emocional

Les persones cuidadores de familiars en situació de dependència redueixen els nivells d’ansietat i depressió quan participen en els grups de suport emocional, així ho confirma un estudi elaborat recentment per la Diputació de Barcelona. L’informe conclou que un 71% de les persones participants en algun dels Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) ha experimentat una reducció del nivell d’ansietat, i un 56% una reducció del nivell de depressió.

Els GSAM són un recurs que s’articula a través de grups formats per entre 6 i 10 persones cuidadores que intercanvien l’experiència i les emocions vinculades a la tasca de la cura. La Diputació de Barcelona va impulsar aquests grups per donar suport i contribuir a la reducció de l’estrès de les persones cuidadores de familiars en situació de dependència.

Les dones són les que presenten una major reducció dels nivells de depressió, amb un 27% davant del 23% que presenten els homes; mentre que la tendència s’inverteix quan observem els nivells d’ansietat, on són els homes, amb un 33%, els que presenten una major reducció, comparat amb el 30% de les dones.

L’informe, l’ha elaborat el Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació de Barcelona conjuntament amb el Servei de Suport de Programes Socials i s’ha realitzat sobre una mostra de 748 persones que han participat en les edicions 2019 i 2020.


Sessió d’autocura i massatge a la Fundació Integramenet

Als cursos SAD (Serveis d’Atenció Domiciliària) que realitzem a Integramenet hi ha un taller dedicat a l’autocura de les treballadores, en el qual es treballen aspectes com l’autoestima o la gestió de les emocions.

Font: Social.cat