S’inicien els Cursos Bàsics d’Atenció Sociosanitària en Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)

El dilluns 15 de febrer van començar dos dels tres Cursos Bàsics d’Atenció Sociosanitària Serveis Atenció Domiciliària (SAD) que tenim programats per enguany. Aquesta formació té una duració de 300 hores i una capacitat de 20 alumnes per curs. Els cursos estan especialment adreçats a persones en situació d’irregularitat administrativa que no tenen accés als circuits ordinaris de formació.

Hem constatat una alta demanda d’inscripció per aquests cursos, les places per als dos cursos recentment iniciats, un de matí i un de tarda, ja estan exhaurides, i per al curs que començarà el proper mes d’abril, en horari de tarda, ja compta amb una llarga llista d’espera.

Continguts

El cursos SAD inclouen bona part dels continguts del Certificat de Professionalitat i desenvoluparan les mateixes unitats de competència professional:

– Higiene i atenció sanitària en el domicili.

– Atenció i suport psicosocial en l’atenció domiciliària.

– Suport a la llar i alimentació familiar.

– Desenvolupament de competències transversals.

– Desenvolupament de competències d’accés a la ocupació.

– Català (Mòdul A1).

– Mòdul de Prevenció de la violència masclista en l’àmbit laboral.

Objectius principals dels cursos SAD

Amb aquesta formació es pretén reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la combinació d’actuacions formatives teòriques i pràctiques a persones immigrades.

Aquests cursos també facilitaran la inserció laboral en el mercat de treball, i la promoció de l’autonomia i la integració en la dinàmica local. A més també es millorarà el servei i les prestacions de l’atenció domiciliària a les famílies demandants per avançar en el procés d’actualització del servei d’ocupació de l’entitat.

Servei d’Ocupació de la Fundació Integramenet

Més del 70 % de les persones ateses a Integramenet es troben en situació d’irregularitat sobrevinguda, és a dir, no disposen de permís de treball, per la qual cosa, les dificultats d’accés al treball ordinari les situa en alt risc d’exclusió per la subsistència diària. El Servei d’Ocupació de la Fundació Integramenet inclou formació i capacitació sociolaboral per competències per a tothom, independentment de la seva situació administrativa. Ja que les persones en situació irregular tenen una major dificultat no només a l’hora de buscar feina sinó també a l’hora de rebre una formació adequada.

Integramenet, suposa un punt de referència per a totes les persones que pateixen precarietat laboral i/o que estan en situació d’atur, i un altaveu per exigir el Dret al treball digne. Treballem els processos d’orientació i inserció laboral a través d’ itineraris personalitzats preferentment amb persones residents a Santa Coloma de Gramenet.

Aquesta formació té el suport i el reconeixement de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del programa Incorpora de la Fundació la “Caixa”.