Un informe de Càritas revela com la COVID-19 ha fet aflorar la bretxa digital com un nou factor d’exclusió social

L’entitat Càritas Diocesana de Barcelona afirma que la bretxa digital és un nou factor clau en l’exclusió social de molts ciutadans de Catalunya i que s’ha evidenciat encara més en ple context de pandèmia. Segons les dades recollides en la memòria d’activitat de 2020 de l’entitat, una de cada dues persones ateses per Càritas té greus dificultats a l’hora d’accedir als dispositius o a internet, sigui perquè no tenen connexió, perquè no tenen un ordinador o tauleta o perquè no tenen les habilitats necessàries, dificultant així l’accés a prestacions, la recerca de treball i fins i tot a demanar cita per vacunar-se.

Canvia el perfil de les persones ateses

Durant la presentació de la memòria, Miriam Feu, responsable d’anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, ha apuntat que la COVID-19 ha suposat un canvi de perfil de les persones ateses: que s’ha frenat la tendència dels tres últims anys pel que fa a la situació administrativa irregular i les persones soles. El 57% de les persones ateses són dones i un 20% són joves, un dels col·lectius que més han patit la situació de vulnerabilitat laboral, econòmica i emocional. A Integramenet també hem notat aquest canvi de perfil en les persones ateses  a les acollides ja des de començaments d’any. El més de març, per primer cop, vam atendre més persones amb el permís de treball (DNI o NIE) que sense (Passaport), tal i com apuntàvem en el recull de dades mensual.

Emergència habitacional

Una altre del problemes socials agreujats arran de la pandèmia és l’emergència habitacional que es pateix sobretot a la zona metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, Míriam Feu, també ha comentat que el 67 % de les famílies ateses per Càritas no disposa d’un habitatge digne, i que un 39% de les famílies ateses han hagut de passar el confinament en habitacions de relloguer de menys de 10 m2. Moltes de les famílies que atenem a Integramenet es  troben en aquesta situació habitacional, en la qual els nens no tenen espai d’esbarjo o per fer els deures i els pares han de fer torns amb els altres residents del pis per anar al bany o per cuinar.

Mesures per pal·liar la crisi social generada per la COVID-19

La pandèmia ha castigat els recursos econòmics de les llars catalanes, i 1 de cada 4 no tenen ingressos (4.300 llars), 18 punts percentuals més que abans de la COVID-19. Així mateix, el 58% de les persones es troben en una situació psicoemocional pitjor que abans de la pandèmia i un 41% ha patit un o més atacs d’ansietat o pànic. Feu ha finalitzat la seva intervenció dient que “no volem tornar a una situació precovid, sinó que cal crear una nova normalitat generadora d’un “nosaltres” que no deixi ningú enrere”.