Un informe de la CCF conclou que més d’una quarta part dels serveis socials a Catalunya són oferts per fundacions

Segons l’informe Les fundacions de l’àmbit social: les persones al centre elaborat per la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), les 824 fundacions de l’àmbit social de Catalunya atenem el 27% dels usuaris dels serveis a col·lectius vulnerables, més de 30.000 respecte els més de 114.000 atesos en total. De fet, les fundacions oferim el 27% dels 5.313 serveis oferts, més de 1.400 en total.

El document de la CCF mostra com les fundacions de l’àmbit social som una part molt important de l’aportació al conjunt de serveis d’atenció als col·lectius més vulnerables a Catalunya

Les fundacions socials ocupen a més de 37.000 persones, un 1,37% del total de Catalunya, compten amb prop de 25.000 voluntaris i ingressen més de 1.400 milions d’euros per les seves activitats. A més, tot i la pandèmia, el 80% de les fundacions han mantingut o augmentat plantilles i la meitat van incrementar la despesa en programes d’actuació.


Foto de Joel Muniz disponible a Unsplash

Fins ara, no es comptava amb dades agregades del teixit fundacional, la qual cosa dificultava conèixer el veritable pes de les entitats sense ànim de lucre que treballem per la transformació social i la millora de les condicions de vida, especialment de les persones en situacions més desafavorides. El cert és que tal i com afirma Pere Fàbregas, president de la CCF, “som un servei públic ofert per la societat civil. Les dades mostren que l’aportació de les fundacions és, sens dubte, del tot indispensable per millorar les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables del nostre país”.

Com a mostra del paper de les fundacions d’acció social en els serveis d’atenció a les persones només recordar que a Integramenet atenem una mitjana d’entre 1.000 i 1.500 persones l’any, la gran majoria en situació d’irregularitat administrativa i en risc d’exclusió social. El 2019 hi havia, segons dades de la Generalitat, unes 100.000 persones en situació d’irregularitat administrativa a Catalunya, a Integramenet aquell any vam atendre 861 persones en aquesta situació, el que representava aleshores un 0,86% del total.

Consulta l’informe Les fundacions de l’àmbit social: les persones al centre