117 persones van trobar feina durant el 2021 amb el suport d’Integramenet

Deixem enrere el 2021 per encarar el 2022 amb la il·lusió renovada, tot i el context de pandèmia actual. Ara també toca fer un repàs a com hem tancat l’any el darrer mes del 2021 i fer balanç d’un altre any complicat per a les entitats d’acció social. En general ha baixat el número d’atenció a les persones degut a aquest context general, tot i així, 117 persones en situació de vulnerabilitat han aconseguit trobar feina.

Les dades desembre i de l’any 2021 al servei d’acollida

Durant el mes de desembre de 2021 vam atendre un total de 25 persones en primera acollida (18 dones i 7 homes). D’aquestes, 3 tenien DNI o NIE, és a dir, comptaven amb el permís de treball, i 21 persones tenien el passaport com a única documentació. Com es habitual, la principal demanda que hem recollit ha estat el suport i la orientació en la recerca de feina.

L’any 2021 hem atès un total de 482 persones (361 dones i 121 homes) en primera acollida, de les quals 154 tenien NIE, 56 DNI i 272 el Passaport. Aquestes xifres són inferiors a les de l’any 2020 en el què es van atendre 847 persones. No cal oblidar que seguim en un context de pandèmia internacional que ha limitat molt els moviments migratoris internacionals. Tot i així, les xifres de l’any 2021 ens indiquen que hem atès més d’una persona al dia en primera acollida.

Servei d’Ocupació: 117 insercions laborals el 2021

Durant el mes de desembre hi ha hagut 29 altes al servei d’ocupació de l’entitat, moltes d’aquestes persones han estat derivades directament del servei d’acollida. Les noves incorporacions al servei d’ocupació derivades de l’acollida han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.

El darrer mes de l’any, les orientadores laborals han fet 42 atencions individuals (12 primeres entrevistes, 11 entrevistes de seguiment i 19 entrevistes a famílies amb necessitats de SAD. Tot i ser el segon any de pandèmia, les nostres orientadores laborals han treballat de valent i durant el 2021 s’han pogut incorporar al Servei d’Ocupació d’Integramenet un total de 351 persones, s’han fet 822 atencions individuals i s’han completat 117 insercions laborals de persones en situació de risc social. Aquesta última dada es molt significativa si la comparem amb la de 2020 en què es van produir 86 insercions laborals respecte les 405 persones donades d’alta al servei el mateix any.

Espai Connecta’t

Durant el mes de desembre, un total de 31 persones han estat ateses en aquest espai de dinamització TIC i de lluita contra la bretxa digital. La majoria d’atencions han estat relacionades amb la millora competencial i la recerca de feina. Mitjançant l’espai Connecta’t també s’han produït dues insercions laborals.

13 persones han rebut suport per a crear el seu currículum, la carta de presentació o un anunci com a demandants de feina; 7 persones han rebut suport per realitzar un tràmit o per posar-se en contacte amb alguna administració: certificat digital, cita prèvia o el número d’afiliació a la seguretat social (NASS) entre d’altres; 11 persones han completat les sessions de recerca de feina per internet.

Consulta tots es indicadors de l’espai Connectat del mes de desembre.

Consulta tots els indicadors de l’Espai Connectat de l’any 2021.

L’espai Connecta’t de la Fundació Integramenet s’ha consolidat el 2021 com un actiu de lluita contra la bretxa digital a Santa Coloma de Gramenet. Al Connecta’t es facilita l’accés a les TIC a aquelles persones que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: ja sigui per falta de connexió, per falta de dispositius adequats o per no tenir competències digitals suficients. A través d’aquesta iniciativa s’ofereixen formacions TIC, accés a tràmits amb l’administració, espais d’autoaprenentatge, accés a tutories escolars i accés a la inserció laboral des de l’àmbit digital, entre d’altres.