93 persones ateses en primera acollida durant el mes d’octubre

Tot i les restriccions de mobilitat fruit de la pandèmia del Covid-19 a Integramenet hem pogut atendre 93 persones en primera acollida. El que significa que estem en uns nivells d’atenció molt similars a l’època prèvia al Coronavirus (el novembre de 2019, per exemple, es van atendre 103 persones en el mateix servei).

Molts dels serveis assistencials, sobretot els de gestió publica, es troben tancats, fent teletreball o han reduït considerablement la seva atenció presencial, a la fundació seguim disponibles per a la ciutadania dintre de les nostres possibilitats. A continuació fem un resum de les dades mes destacades recollides en els diferents serveis durant el mes d’octubre de 2020:

Acollida, un canvi de tendència

El mes d’octubre hem atès un total de 93 persones en primera acollida (67 dones i 26 homes), sumant les grupals i les individuals. D’aquestes, 4 tenien DNI, 44 NIE i 45 el passaport com a única documentació. La dada més significativa d’aquest mes confirma una tendència que veníem observant els darrers mesos, per primer cop hem atès més persones amb permís de treball (4 amb DNI i 44 amb NIE) que persones amb només passaport (45). Tot i que el perfil majoritari continua sent el de dona sense permís de treball, que el mes d’octubre ha representat un 38,7% del total de persones ateses.

La principal demanda que hem recollit ha estat el suport i la orientació en la recerca de feina. Des de el mes de gener fins el 31 d’octubre de 2020 hem atès 730 persones en 1a acollida. En el mateix període de 2019 havíem atès 837 persones, el que ens índica que en quant a l’acollida hem pogut mantenir un nivell de resposta similar al de l’any passat, si tenim en compte el context de pandèmia actual.

Servei d’Ocupació

Tal i com havíem comentat en l’anterior recull de dades, el Servei d’Ocupació de l’entitat també s’ha vist afectat per les restriccions originades amb motiu de la pandèmia. El servei s’ha adaptat per poder cobrir la demanda sense comprometre les mesures sanitàries.

El mes d’octubre 34 persones s’han incorporat al Servei d’Ocupació provinents del Servei d’Acollida, i en total, les orientadores laborals han fet 75 atencions individuals (24 primeres entrevistes, 43 entrevistes de seguiment i 8 entrevistes a famílies amb necessitats de Serveis d’Atenció Domiciliària).

Al setembre es van reprendre les accions formatives del Servei d’Ocupació, i a l’octubre n’hem fet un total de 10 a les que han assistit 23 persones. Tot i el nivell d’atenció que hem tingut tant en l’acollida com en el servei d’ocupació només una persona en situació de risc social ha aconseguit trobar feina. Aquesta dada contrasta amb les 11 persones que van trobar feina el mes passat amb el suport de les orientadores laborals de l’entitat, el que demostra les dificultats i la manca d’oportunitats laborals que hi ha per a certs col·lectius de persones. Aquesta situació és veu agreujada per les circumstàncies socials, laborals i econòmiques actuals.