“Habitatge i/en companyia” un projecte contra la soledat no volguda que facilita l’accés a l’habitatge a dones en situació de vulnerabilitat

A la Fundació Integramenet hem començat  a treballar en el projecte “Habitatge i/en companyia”, es tracta d’una rèplica més del projecte “Viure i Conviure” adaptat a les característiques i situacions del territori i les famílies que atenem des de l’entitat. Fonamentalment consisteix en afavorir llars compartides oferint allotjament a canvi de companyia i espais de socialització saludable. Una relació de convivència en favor del bé comú. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

Aquest projecte té un doble objectiu complementari. D’una banda busca pal·liar la solitud de les persones grans, afavorint les relacions socials i afectives i evitant el seu aïllament social mitjançant la promoció de relacions de convivència solidària i d’ajuda mútua entre dues persones amb necessitats complementàries. De l’altra banda es busca construir una alternativa habitacional digne i accessible a les dones soles migrades que no tenen accés al mercat de l’habitatge.

La idea del projecte va sorgir en detectar dues necessitats de dos col·lectius en els nostres barris d’influència. Per una banda patim un envelliment de la població i soledat no volguda en la gent gran, de l’altra banda hi ha un greu problema d’accés a l’habitatge especialment en aquelles dones en situació d’irregularitat administrativa sobrevinguda o no.

Desplegament del projecte

Després d’un període de difusió del projecte entre els diferents col·lectius a participar, es preveu el desplegament del projecte en tres fases:

La primera consistirà en la detecció, accés i preparació a les persones grans que puguin i vulguin participar en aquesta iniciativa. El perfil idoni per participar al projecte “Habitatge i/en companyia” és el d’una persona gran amb un estat físic i psíquic que el permeti desenvolupar les activitats de la vida diària de manera autònoma, que disposi d’un habitatge en condicions mínimes d’habitabilitat i disposada a compartir casa seva.

Una segona fase consistirà en la selecció i preparació de les dones migrades que vulguin i puguin participar del projecte. El perfil per participar en el projecte respon al d’una dona migrada sola, prioritàriament sense permís de residència ni padró municipal per l’especial situació de vulnerabilitat que això suposa. També hauria de tenir un projecte d’inserció laboral actiu i una bona disposició vers les persones grans, i disposades a fer contraprestacions diferenciades de les tasques d’atenció a la llar i la cura.

La tercera part del projecte consistirà en l’establiment de les parelles de convivència, la creació d’acords a mida per a cada parella i el seguiment actiu per part de la Fundació Integramenet que vetllarà per a que ambdues parts cobreixin les necessitats descrites i, mitjançant la nova situació de convivència puguin millorar la seva qualitat de vida a nivell físic, psíquic i emocionalment.