Aquest passat mes de gener, l’activitat a l’entitat s’ha centrat en les planificacions anuals i les atencions habituals a les persones ateses.
L’entitat informa del nou curs de Català que s’inicia al febrer, i el Certifcat de 1a Acollida, que tindrà lloc al març.

SERVEI D’ACOLLIDA
El servei d’acollida ha rebut el mes de gener 20 persones (12 dones i 8 homes). 5 amb passaport, 3 amb NIE i 2 amb DNI. La majoria estaven en recerca d’orientació laboral.
S’han dut a terme 3 sessions d’acollides grupals i 3 individuals.
SERVEI D’OCUPACIÓ
El servei d’ocupació ha atès 75 persones (57 dones i 18 homes):
• Persones amb DNI: 2
• Persones amb NIE amb permís: 18
• Persones amb NIE sense permís: 5
• Persones amb passaport: 50
Un cop més, la majoria de persones compten amb el passaport com a única documentació. Les edats més habituals són de 30 a 45 anys.
Les procedències de les persones ateses són molt variades, però predominen tres països: Colòmbia, Hondures i Perú.
En el Punt d’Informació i Orientació del servei d’Acreditació de competències professionals, les tècniques han atès assessorat i inscrit 2 persones.
Itineraris formatius:
• 21 persones han participat a l’itinerari IntegraJob, format per càpsules d’accés a l’ocupació (mòdul bàsic, competències transversals, feminisme, cv, marca personal…). Un total de 22 hores de classes i 5 hores més d’atenció individual.
• 20 persones han participat a l’itinerari IntegraSad, format per 13 tallers (Dinàmica SAD, Català aplicat al SAD, Drets de la gent gran, Higiene…).

Espai Òmnia
El Punt Òmnia de Santa Coloma de Gramenet, ubicat a la Fundació, ha dotat suport TIC per les següents activitats: Ajuda en currículum (22 persones), suport en recerca de feina (3), Emplea+ (2) i iniciació TIC (4 persones).
Insercions
S’han dut a terme 12 insercions laborals, la majoria en serveis d’atenció domiciliària.

Indicadors complets del Servei d’Ocupació

INTERMEDIACIÓ
S’han dut a terme 36 atencions a famílies (30 han estat visites presencials, 4 a noves famílies telefònicament, i 2 de seguiment).
Pel que fa a les ofertes gestionades, la majoria procedeixen de famílies amb necessitats de Servei d’Atenció Domiciliària: 18 famílies. El 60% de les ofertes gestionades han estat cobertes, la majoria procedents d’aquestes famílies.

Indicadors complets del Servei d’Intermediació