Ja es pot consultar l’Informe de Balanç Social 2020

Ja està disponible l’Informe de Balanç Social 2020 de la Fundació Integramenet, es tracta d’un document de transparència per les entitats. El Balanç Social és un instrument de rendició de comptes que té l’objectiu de mesurar l’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions.

Aquest document pretén analitzar, avaluar i evidenciar, des d’una perspectiva social i econòmica, els termes qualitatius i quantitatius, els impactes positius i negatius de la gestió de l’activitat de la nostra entitat en la societat durant l’any 2020.  Entenent per impactes positius, per exemple, la creació d’ocupació, la generació de riquesa, entre d’altres, i, per impactes negatius, la contaminació ambiental, els accidents laborals o els conflictes socials, entre alguns exemples.

El document recull una sèrie d’indicadors per poder mesurar aquest impacte. El nostre objectiu és publicar any rere any l’informe de Balanç Social i cada cop poder recollir més indicadors amb la intenció de ser cada cop més transparents.

El Balanç Social de la Fundació Integramenet ha estat elaborat segons el model de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Tal i com diu la coordinadora, aquest informe és un moment clau en la trajectòria de les fundacions, perquè representa nous reptes de comunicació i rendició de comptes i requereix una anàlisi interna de l’organització des del punt de vista de la seva estratègia i de com aquesta incideix en el seu entorn.

Els beneficis que obtenim les organitzacions amb la elaboració d’aquest document passen per millores en la organització interna com planificar, organitzar, avaluar, controlar i millorar la gestió per incloure objectius de caràcter social i econòmic en la planificació de la pròpia entitat. A més, en el cas de les fundacions, el Balanç Social pot servir per reflectir les aportacions que les fundacions fan a la societat a través de la seva gestió i l’aplicació de bones pràctiques.

Accés al document:

Balanç Social 2020 de la Fundació Integramenet

Per a més informació sobre la legislació vigent en matèria de transparència per a les fundacions i associacions podeu consultar l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre de 2018.