La pandèmia ha fet créixer la violència masclista i la precarietat de les dones a Santa Coloma

Segons un informe elaborat en el marc del projecte ‘Dades x Dones x Covid’ de l’observatori La CIBA, la pandèmia del coronavirus esta afectant amb molta més virulència a les dones de Santa Coloma en tots els àmbits de la seva vida. Les conclusions de l’informe destaquen que el confinament ha tingut un impacte sobre les dones en situació de violència, ja que s’ha augmentat el control que pateixen, i ha limitat la seva possibilitat d’accés a recursos d’atenció així com a interposar denúncies.

A Santa Coloma, igual que a altres territoris, s’ha enregistrat una major incidència de la Covid-19 amb dones, tant és així que el 59 % de les persones infectades han estat dones. Les dones constitueixen entre el 70 i el 84% de treballadores del sistema sanitari i social, segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona, per la qual cosa estan més exposades a la infecció. D’altra banda, les dones treballen en un mercat laboral segregat i més precari, situacions que s’agreugen en situacions de crisis, amb la pèrdua de feina i d’ingressos econòmics i la desprotecció social, que les fa més vulnerables.

El projecte ‘Dades x Covid-19 x Dones’ té vol mesurar l’impacte de la pandèmia al municipi de Santa Coloma de Gramenet. Un anàlisi que incorpora la perspectiva de gènere té com objectiu contribuir a la presa de decisions.

Violència masclista

Les mesures preses durant el confinament han tingut un impacte evident sobre les dones en situació de violència, ja que s’ha augmentat el control que pateixen, i ha limitat la seva possibilitat d’accés a recursos d’atenció així com a interposar denúncies.

Durant els darrers mesos s’ha produït una disminució de denúncies tant per delictes de violència de gènere com per aquells que atempten contra la llibertat sexual, mentre que s’han incrementat de forma significativa les trucades als telèfons d’atenció, tant a la línia habilitada per la Generalitat (900 900 120) com al telèfon propi del Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) de Santa Coloma, que atén les 24 h.

Pel que fa a les dones ateses, s’ha enregistrat una disminució de dones ateses presencialment durant els mesos de març i abril, coincidint amb el període de confinament domiciliari, però, en canvi, s’ha produït un increment del nombre de visites. Un indicador indirecte que mostra l’increment de la complexitat, intensitat i risc de les situacions de violència que les dones han viscut en temps de confinament.

Així doncs, la mitjana de visites presencials por dona atesa és superior, amb relació a 2019, des del mes de març fins a endavant. Essent particularment significatiu durant els mesos d’abril i maig, període que coincideix amb l’inici del desconfinament.

Un altre indicador de l’increment del risc al qual s’enfronten les dones en situació de violència masclista és l’augment durant tot el 2020 del servei de Teleassistència mòbil per a víctimes de gènere (ATEMPRO).

Més informació:

Nota de premsa de l’Ajuntament de Santa Coloma

Projecte ‘Dades X Dones X Covid’