L’advocat general de la UE afirma que denegar la prestació d’atur a les treballadores de la llar és il·legal

Maciej Szpunar, Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), considera que deixar les treballadores de la llar sense dret a tenir prestació d’atur és contrari al dret europeu. Szpunar considera discriminatori que la llei no contempli prestacions d’atur per a aquests treballadors, tenint en compte que el 95% són dones. La seva opinió no és vinculant, però sí que pot condicionar el criteri Tribunal de Justícia de la UE, que ha d’enllestir la sentència en els pròxims mesos.

El cas ha arribat al TJUE per la consulta d’un jutjat de Vigo respecte al cas d’una treballadora de la llar afiliada al sistema especial des de gener del 2011. El novembre del 2019, aquesta treballadora va presentar davant la Tresoreria de la Seguretat Social la sol·licitud per cotitzar per l’atur, i rebre, quan toqués, la corresponent prestació.

La Seguretat Social va denegar la petició, perquè la norma espanyola exclou expressament aquesta possibilitat. El jutge espanyol que va analitzar el cas ja va fer constar que la majoria de les afectades per aquesta exclusió són dones, i que això podria xocar amb la directiva europea que protegeix la igualtat en matèria de Seguretat Social. En cas que fos així, seria un discriminació prohibida per la directiva.

L’advocat europeu insisteix que els estats membres de la UE han de respectar el principi de no discriminació, i que la normativa espanyola crea un desavantatge per a les empleades de la llar. Per tant, la recomanació de l’advocat Szpunar al Tribunal de la UE és que faci constar a la sentència que una normativa d’un estat membre que exclou col·lectius majoritàriament femenins va en contra de la directiva europea.

La mediació per posar ordre en un sector vulnerable

Les treballadores i treballadors de la llar no disposen d’un conveni que garanteixi els seus drets laborals sinó que es regeixen pel REAL DECRET 1424/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial. Aquest decret inclou qualsevol de les modalitats de les tasques domèstiques, així com la cura o atenció dels membres de la família o dels que convisquin en el domicili, així com els treballs de guarderia, jardineria, conducció de vehicles i altres anàlegs, sempre que ho siguin en l’òrbita de la llar familiar.

Tot i aquest decret, es tracta d’un sector molt vulnerable, a més de no tenir dret a la prestació d’atur cal tenir en compte que moltes de les treballadores i treballadors de la llar no tenen contracte de laboral. Moltes d’elles tampoc poden ser contractades perquè es troben en situació d’irregularitat administrativa. I ja no parlem de  la situació de moltes dones que treballen com a internes en condicions de semiesclavatge.

Certament l’atenció a persones dependents en el domicili i la cura de la llar és un sector d’ocupació on històricament, i no es preveuen gaires canvis a mitjà termini, hi ha hagut força relacions laborals sense una regulació clara, força activitat en l’economia submergida que genera greus controvèrsies al voltant de l’economia informal que mereixen d’un marc d’actuació clarificador i transparent. Es per aquest motiu, que diverses entitats ens hem unit en la Xarxa de Treball de la Llar Just per reivindicar la mediació, de les pròpies entitats, entre contractadors i persones contractades amb el doble objectiu de conscienciar les famílies i defensar els drets dels treballadors i les treballadores.

Fonts: CCMA i Social.cat