Per primer cop al servei d’acollida, hem ates més persones amb permís de treball que sense

El mes de març s’ha acabat de confirmar una tendència que havíem observat des de l’esclat de la pandèmia, estem atenent més persones amb permís de treball que sense. Del total de les 72 persones ateses en primera acollida, 30 tenien el passaport com a única documentació mentre que 35 comptaven amb el NIE i 7 amb el DNI. És a dir, un total de 42 persones amb permís de treball i 30 sense.

Si fem la divisió per sexes, observem que hi ha una tendència invariable, seguim atenent moltes més dones (58) que homes (14), que han passat per 31 acollides grupals i 41 individuals. Com sempre, la demanda que més hem recollit en l’acollida a estat la recerca de feina, un total de 65 persones han estat derivades al Servei d’Ocupació de l’entitat.

Si bé és cert que des de la irrupció de la Covid-19 s’han frenat de cop els fluxos migratoris internacionals a Integramenet no ho hem notat en números absoluts d’atenció a les persones.  És a dir, des de el mes de març de 2020, que van caure el número d’atencions en primera acollida no hi ha hagut una corba descendent sinó que hem anant atenent entre 60 i 80 persones al mes (abans de la pandèmia ateníem entre 150 i 200 al mes, 182 el febrer de 2020 per exemple).

Servei d’ocupació

El març hi ha hagut 67 noves incorporacions al servei d’ocupació, 65 derivades d’acollida i 2 derivacions d’altres entitats.  Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.

En total, les orientadores laborals han fet 84 atencions individuals (27 primeres entrevistes del pla de treball, 56 entrevistes de seguiment i 10 entrevistes a famílies amb necessitats de SAD.  El mes de març 6 persones en situació de risc social han aconseguit trobar feina amb el suport i la orientació de la Fundació Integramenet, el que suposa més d’una inserció laboral per setmana. A més, 34 persones han participat en el mòdul bàsic, que inclou formació sobre legislació laboral, objectiu laboral, balanç de competències i l’anàlisi DAFO, i 33 persones han assistit a la sessió per elaborar el propi pla de treball de recerca de feina.

Espai Connecta’t

Durant el mes de març un total de 71 persones (69 dones i 2 homes) han estat ateses en aquest espai de dinamització TIC i de lluita contra la bretxa digital. La  majoria d’atencions han estat relacionades amb la millora competencial i la recerca de feina. S’han dedicat 48 hores a la recerca de feina per internet.

Durant aquest mes hem aconseguit que 5 usuàries instal·lin el certificat digital en els seus ordinadors amb la finalitat de tramitar el número d’afiliació a la Seguretat Social, principalment. Gràcies a això, han augmentat les seves possibilitats d’inserció (amb dues insercions aparaulades per al mes d’abril i una al març) ja que cap empresa els realitzava aquest tràmit.

Accés als indicadors de l’espai Connectat del mes de març.

L’espai Connecta’t és una prova pilot dins del projecte “Pla de Xoc contra la bretxa digital” de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del projecte és encarar la lluita contra la bretxa digital i alhora, un espai de socialització i millora de l’ocupabilitat dels veïns i les veïnes del nostre barri.