Renda Bàsica Universal: llibertat, dignitat i seguretat

La Renda Bàsica és una assignació monetària incondicional per a tota la població. Aquesta idea que es pot explicar d’una manera tan senzilla es porta discutint sota el prisma de diferents disciplines acadèmiques des de fa al menys quatre dècades. Per justificar-la podem adduir raons ètiques, econòmiques, polítiques, de justícia social o inclús per salvar el capitalisme, com diuen alguns, però el cert és que la Renda Bàsica podria ser un instrument per garantir la llibertat, la dignitat i la seguretat de les persones.

És la renda universal actualment una utopia? Molts experts en diferents matèries assenyalen el contrari. A l’estat espanyol alguns d’aquests experts estan agrupats en l‘associació Red Renta Básica que, des del 2001, fa investigació i divulgació sobre com aplicar la renda bàsica. A més, són una secció oficial de l’organització internacional Basic Income Earth Network (BIEN).

Un dels fundadors d’aquesta xarxa internacional és Guy Standing, un professor universitari britànic que en una recent entrevista a El País afirmava que “si permetem l’herència privada de la riquesa, llavors hauríem de permetre l’herència de la riquesa pública, que és el resultat de la contribució de les moltes generacions passades.”

Standing és un dels que creu que la Renda Básica pot ser una bona solució per salvar o transformar el capitalisme ja que “el món pateix un xoc de demanda i la gent no pot donar-se el luxe de comprar molt i, a més, tem pels seus deutes i ingressos, de manera que restringeix les seves despeses. Això condueix a la desocupació i a el creixement de l’precariat. Un ingrés bàsic estimularia la demanda de béns i serveis bàsics”.

Es pot dur a terme una renda bàsica incondicional per a tothom?

Altres fórmules de subsidi condicionades a la recerca de feina o al compliment de requisits econòmics i socials no han acabat de funcionar i, a més, és impossible que aquestes ajudes arribin a tothom que les necessiti. Només cal veure el que ha acabat passant amb la Renda Mínima Garantida o l’Ingrés Mínim Vital, per citar dos exemples. Però realment es possible finançar un projecte de tal envergadura? Segons els experts hi ha diverses formules, la majoria passen per pujar els impostos a les rendes altes. Una d’aquestes fórmules és la que expliquen en aquest article Daniel Raventós (doctor en Ciències Econòmiques), Jordi Arcarons (catedràtic d’Econometria) i Lluís Torrens (economista), tres dels impulsors de la Red Renta Básica.

Iniciativa Europea

La idea d’una Renda Mínima Universal està prenent molta força entre els països de la unió europea en els darrers anys. Fins i tot hi ha una iniciativa per dur-la al parlament i poder fer-la realitat, però cal recollir un milió de signatures que avalin aquesta proposta, que s’han de recollir en, com a mínim, a set països membres de la UE. Si també creieu que aquesta pot ser una bona mesura per reduir la desigualtat social i que pot servir per apoderar i millorar la vida de moltes persones podeu donar suport a aquesta iniciativa. Nosaltres ja ho hem fet.