Reptes i projectes de la Fundació Integramenet per al 2021

El 2020 ha estat marcat per la pandèmia del Covid-19, que ha provocat una crisi sanitària, econòmica i social generalitzada. Des de la humilitat, a la Fundació Integramenet hem intentat donar resposta a aquesta situació tot i les limitacions originades per la pròpia pandèmia. Una situació que ha ferit de mort a un tercer sector ja debilitat abans del coronavirus. Tot i això, i dintre de les nostres possibilitats, el 2021 continuarem amb la nostra tasca de suport a les persones que es troben en situació de risc social.

Enguany seguirem fent acollida, formació i orientació sociolaboral al nostre Servei d’Ocupació, i, a més, encetarem una sèrie de projectes amb l’objectiu d’ampliar la nostra capacitat de resposta davant les necessitats de les persones que truquen a la nostra porta. Aquestes són algunes d’aquestes iniciatives:

Punt formatiu Incorpora

El programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” impulsa la integració sociolaboral de persones en situació de risc social en col·laboració amb entitats del tercer sector, des de les entitats oferim itineraris personalitzats i treballem en xarxa per poder cobrir totes les ofertes laborals possibles.

La Fundació Integramenet forma part del programa Incorpora des dels inicis del mateix, ara també formarà part dels recursos que ofereix la iniciativa ja que serà un punt formatiu de la xarxa Incorpora, que oferirà formació sociolaboral per als col·lectius més vulnerables. El programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” ofereix altres recursos com els punts d’autoocupació, el reincorpora o programes específics per al col·lectiu de salut mental. Més informació en aquest enllaç.

Curs Bàsic d’atenció domiciliària (SAD)

Al llarg del 2021 posarem en marxa 3 Cursos Bàsics d’Atenció Sociosanitària Serveis Atenció Domiciliària (SAD) de 300 hores de duració cadascun i amb una capacitat de 20 alumnes per curs. Aquestes formacions estan especialment adreçades a persones en situació d’irregularitat administrativa, ja que no tenen accés als circuits ordinaris de formació.

El cursos SAD que tindran lloc a l’entitat incorporaran bona part dels continguts del Certificat de Professionalitat i desenvoluparan les mateixes unitats de competència professional:

– Higiene i atenció sanitària en el domicili.
– Atenció i suport psicosocial en l’atenció domiciliària.
– Suport a la llar i alimentació familiar.
– Desenvolupament de competències transversals.
– Desenvolupament de competències d’accés a la ocupació.
– Català (Mòdul A1).
– Mòdul de Prevenció de la violència masclista en l’àmbit laboral.

Aquesta formació té el suport i el reconeixement de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del programa Incorpora de la Fundació la “Caixa”. Trobareu més informació sobre aquests cursos en el cartell de difusió o posant-vos en contacte amb la Fundació Integramenet.

Cursos de Català, mòduls A1, B i C

L’únic servei que no vam poder reiniciar durant la pandèmia van ser els cursos de llengües. Enguany posarem en marxa 4 cursos de català presencials de 120 hores de durada amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Cada curs incorporarà com a continguts els mòduls formatius A1, B i C corresponents als servei de primera acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, que inclouen: competències lingüístiques bàsiques en català, coneixements laborals i d’estrangeria i coneixement de l’entorn. Els cursos seran en horari de tarda i començaran el proper mes de febrer.

L’organització d’aquests cursos per a persones nouvingudes és un dels tres serveis que identifiquen la nostra entitat. Moltes de les persones que es relacionen per primer cop amb la nostra entitat, i també amb l’entorn, ho fan a través dels cursos de llengües.

Espai Connecta’t

L’Espai Connectat ja està funcionant a  l’entitat des del mes de novembre de 2020, es tracta d’un punt de connectivitat obert a la ciutadania. La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ha promogut l’obertura d’un espai d’accés a les TIC al barri del Raval de Santa Coloma de Gramenet en col·laboració amb la nostra fundació, com a prova pilot del projecte “Pla de xoc contra la bretxa digital”, un espai idoni per a encarar la lluita contra la bretxa digital i alhora, un espai de socialització i millora de l’ocupabilitat dels i les veïnes del nostre barri.

Aquest espai de connexió està pensat per cobrir certes necessitats bàsiques que té la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet en relació a les TIC i amb l’objectiu de reduir la bretxa digital que s’ha evidenciat durant la època de pandèmia. Algunes d’aquestes necessitats són: l’accés als serveis públics (tràmits amb l’administració que només es poden fer en línia), l’aprenentatge de llengües en línia, la relació de les famílies amb els centres educatius o l’accés a la formació i millora de la ocupabilitat, entre d’altres.