Entrades

Sabies que Integramenet és un Punt autoritzat per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT)?

La informació i orientació del servei d’Acreditació forma part de la nostra carta de serveis, que oferim a les persones usuàries com a resposta i complement a les seves necessitats.

Fundació Integramenet participa en la Xarxa del Sistema FPCAT com a punt d’informació i orientació del servei d’Acreditació de competències professionals.

La informació i orientació del servei d’Acreditació de competències professionals ofereix, a les persones que ho sol·licitin, suport sobre:

  • Les fases del procediment
  • La seva admissió
  • Els seus drets i compromisos
  • Les acreditacions oficials que poden obtenir i els seus efectes

Aquesta informació i orientació és clau per tal que les persones usuàries puguin prendre decisions de manera fonamentada sobre la seva participació en el servei.

L’acreditació de les competències professionals és l’oportunitat d’aconseguir una certificació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment. La persona usuària ha de participar en un seguit d’entrevistes, que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i que constitueixen part d’un certificat de professionalitat o títol professional. En acabar el procediment, si la persona demostra que ha adquirit les unitats de competència, obté una certificació oficial que li permet, posteriorment, convalidar o completar la formació d’un Certificat de professionalitat o d’un Títol de Formació Professional. Actualment, aquest és un servei permanent en el qual la ciutadania pot inscriure’s,  sense cap cost, els 365 dies de l’any.

Si necessites informació, no dubtis a contactar amb nosaltres al 934 668 408