Entrades

Assistim a la Presentació del projecte “Estudi-mapeig sobre la situació del padró a l’AMB”

Es tracta d’una proposta de protocol d’empadronament pels municipis de l’AMB en base a la investigació realitzada als municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Badalona.

Aquest projecte ha estat portat a terme per la Fundació Ficat i la Coordinadora Obrim Fronteres. És un estudi-mapeig dels protocols i procediments dels 4 municipis de la referència.

L’estudi s’ha centrat en els supòsits on ja des de la campanya #PadroXTotes s’havien detectat més dificultats: persones rellogades sense autorització del titular de l’habitatge, situacions d’infravivenda, ocupació i persones sense sostre. Col.lectius que cada vegada són més nombrosos degut a l’augment de l’exclusió residencial que afecta a tot Catalunya, però sobretot en els gran municipis de l’AMB.

“La intenció de l’estudi ha estat la de ser el més propositiu possible i per això hi hagut reunions amb les entitats i col.lectius que acompanyen a les persones en l’accés al padró; els síndics local i els responsables dels Ajuntaments”, comenten des de l’organització.

L’acte, celebrat a la Fundació Ficat, ha comptat amb la presència de les organitzadores de l’Estudi, de representants síndics i d’entitats de les zones d’influència.