Entrades

Primeres sentències dels jutges espanyols avalant el dret a l’atur de les empleades de la llar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en sentència de 16 de març de 2022, i el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Vigo, en sentència de 17 de març de 2022, apliquen, en ambdós casos, la doctrina establerta pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), declarant el dret de les empleades de la llar a cotitzar per la contingència de la Justícia comunitària ha establert com a doctrina que la normativa espanyola, que exclou de les prestacions per desocupació a les empleades de llar, “és contrària al Dret de la Unió, en la mesura que aquesta disposició situï les treballadores en desavantatge particular respecte als treballadors i no estigui justificada per factors objectius i aliens a qualsevol discriminació per raó de sexe”.
El Ministeri de Treball afirma que el reconeixement del dret a la percepció del subsidi de desocupació és una de les prioritats. A la sentència del TSJC, el ponent, el magistrat Sanz Marcos, avala els arguments dels magistrats comunitaris que observen que, d’acord amb la normativa espanyola, tots els treballadors per compte aliè subjectes al Règim General de la Seguretat Social, en què està integrat el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, tenen dret en principi a les prestacions per desocupació.