Les dades del mes de novembre confirmen un canvi de tendència en l’acollida

El mes de novembre hem atès un total de 80 persones en primera acollida (57 dones i 23 homes), sumant les grupals (34) i les individuals (46). D’aquestes, 18 tenien DNI, 27 NIE i 35 el passaport com a única documentació. Aquest mes es confirma la tendència que ja apuntàvem a l’octubre, i és que estem atenent més persones amb permís de treball (45 en total) que persones amb només passaport (35).

La principal demanda que hem recollit ha estat el suport i la orientació en la recerca de feina. Des de el mes de gener fins el 30 de novembre de 2020 ja hem atès 810 persones en 1a acollida. En el mateix període de 2019 havíem atès 940 persones, el que ens índica que en quant a l’acollida hem pogut mantenir un nivell de resposta similar al de l’any passat, si tenim en compte el context de pandèmia actual. Tot i així, hem de recalcar que ens trobem en un moment difícil i que les nostres orientadores laborals i treballadors socials treballen de valent  i amb pocs recursos per poder donar resposta a una demanda d’atenció molt elevada.

Servei d’Ocupació, 103 participacions als programes formatius

De les 80 persones ateses en primera acollida, 67 han estat derivades al servei d’ocupació de l’entitat. En el qual han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.

En total, les orientadores laborals han fet 72 atencions individuals (23 primeres entrevistes, 36 entrevistes de seguiment i 13 entrevistes a famílies amb necessitats de SAD. Des del mes de gener ja s’han atès 1.200 persones al servei d’ocupació.

Les accions formatives del mes de novembre s’han composat del mòdul bàsic, els mòduls de competències d’accés a la ocupació, els mòduls de competències transversals, les formacions del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i formacions SAD. Hi ha hagut 103 participacions de persones vinculades al Servei d’Ocupació de l’entitat.

El mes de novembre 5 persones en situació de risc social han aconseguit trobar feina amb el suport i la orientació de la Fundació Integramenet.

Nou espai Connecta’t

El darrer mes a la Fundació Integramenet hem posat en marxa el nou espai ‘Connecta’t’, és tracta d’una prova dins del projecte “Pla de Xoc contra la bretxa digital” de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del projecte és encarar la lluita contra la bretxa digital i alhora, un espai de socialització i millora de l’ocupabilitat dels veïns i les veïnes del nostre barri.

Tot i la instal·lació completa dels equips informàtics no s’ha realitzat fins el mes de desembre, durant el mes de novembre ja es van realitzar diferents accions: 45 actuacions amb 21 persones diferents com millores de currículum (i cartes de presentació), tràmits amb l’administració o cerca de feina a través de plataformes digitals, entre d’altres. Podeu consultar tots els indicadors de l’espai en aquest enllaç.