Entrades

Assistim a la presentació de l’estudi Cuidar i Créixer en fragilitat, de Càritas

No ens hem volgut perdre la presentació de l’estudi Cuidar i Créixer en Fragilitat, sobre famílies, infants, i adolescents en situació de vulnerabilitat. Entre d’altres dades, l’estudi indica que el 60% dels infants assistits per Càritas Barcelona viu patiment psicoemocional. El treball ‘Cuidar i créixer en fragilitat’ assegura també que els pares d’aquests nens també pateixen el triple que la resta i que el 60% de les famílies no tenen un habitatge digne.

Càritas ha enquestat famílies amb nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat, seleccionant 606 pares i mares acompanyats per Càritas Barcelona, i 464 infants i adolescents fills/es d’aquests pares i mares.

El 97% de les persones que atenen les entitats socials tenen problemes d’habitatge

Les entitats socials reclamen mesures encaminades a l’augment del parc d’habitatge accessible, la millora de la regulació i la protecció dels col·lectius més vulnerables. L’informe INSOCAT 14 ‘Habitatge i exclusió residencial’ recull que la pràctica totalitat de les persones que atenen les entitats socials tenen problemes d’habitatge.

El 97% de les persones ateses per les entitats socials a Catalunya tenen problemes d’habitatge. En total, 1,3 milions de catalans viu en un habitatge inadequat: infrahabitatges, en amuntegament o en estructures temporals- i gairebé un milió més ho fa en un habitatge insegur -ocupacions, temporals, amb amenaça de desnonaments o amenaces violentes. A més, 18.000 persones viuen en situació de sense llar i sense sostre. “L’habitatge és avui un motor d’exclusió social de primer ordre. Garantir el dret a l’habitatge, reconegut però vulnerat, és imprescindible. No existeix cap política efectiva de lluita contra la pobresa si no va acompanyada d’una política d’habitatge que en garanteixi l’accés i el manteniment”, ha denunciat Míriam Feu, responsable de l’informe d’ECAS INSOCAT 14 ‘Habitatge i exclusió residencial’, elaborat per l’Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona.

Els col·lectius més afectats per aquestes situacions són les persones migrades, les famílies amb infants i adolescents, les llars monoparentals i les persones joves soles. Tot i que les dades empitjoren des de 2018, les entitats denuncien que el pes de l’habitatge en l’exclusió social s’arrossega des de fa molts anys i respon a una problemàtica estructural. “Les respostes a la problemàtica de l’habitatge són insuficients i insatisfactòries perquè s’afronta com una qüestió conjuntural el que és una problemàtica estructural”, ha reivindicat Sílvia Laporta, responsable de l’Àrea de Gènere a Prohabitatge.

L’informe revela també que el 80% de l’acció social a Catalunya està vinculada a problemes d’habitatge, i constata que els problemes vinculats a l’habitatge afecten la forma i possibilitats de l’acció social de les entitats. Una afectació que el 94% de les entitats creu que es produeix en les seves entitats. Les entitats, a més, denuncien que no tenen eines per fer-hi front i que les que tenen són inadequades.

Les entitats socials reclamen augmentar el parc d’habitatge accessible incrementant l’habitatge protegit, destinant l’1% del PIB a polítiques d’habitatge, comprant i captant habitatge privat, dotant de més recursos la Mesa d’Emergència i atorgant ajuts al lloguer. Paral·lelament, reclamen millores en la regulació: sancions als grans tenidors que no compleixin amb les seves obligacions en relació a contractes de lloguer social, un reforç del paraigua jurídic per preservar la funció social de l’habitatge, l’abordatge del sensellarisme a través de l’estratègia aprovada per al 2021-2024, l’aplicació sense restriccions de l’empadronament, i instruments i incentius fiscals.

Més dades de l’informe FOESSA: Aquests són els col.lectius més afectats per l’exclusió social

Seguim desgranant més dades sobre l’amplíssim i exhaustiu informe de la Fundació FOESSA, sobre desenvolupament i exclusió social. La Fundació FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) es va constituir al 1965, amb l’impuls de Cáritas Española, amb l’objectiu de conèixer de forma objetiva la situació social a Espanya.

En aquest cas, ens centrem en els indicadors de l’informe sobre els col·lectius més afectats per l’exclusió social: llars pobres o sense ingressos, llars amb la persona sustentadora principal buscant feina i persones amb nacionalitat estrangera.

L’exclusió social es concentra en tretze perfils o grups socials, que presenten taxes d’exclusió social superiors al 40%:

 1. Les llars en pobresa severa (98,5%)
 2. Les llars sense ingressos (92,1%),
 3. Les llars en situació de pobresa però no severa (87,6%)
 4. Les llars amb la persona sustentadora principal buscant feina (85,5%)
 5. Les persones de nacionalitat estrangera (69,6%)
 6. Les llars amb la persona sustentadora principal de nacionalitat estrangera (67,6%)
 7. Les llars de cinc persones o més (48,1%)
 8. Les llars amb dues persones o més majors de 18 anys (48,1%)
 9. Les llars amb la persona sustentadora principal menor de 45 anys (45%)
 10. Les persones menors de 18 anys (44%)
 11. Les llars monoparentals (42,8%)
 12. Les llars amb la persona sustentadora principal sense estudis o amb estudis incomplets (42,3%)
 13. Les llars situades en àrees urbanes (40,6%)

En canvi, l’exclusió social està menys estesa entre els grups socials següents:

 • Les llars unipersonals (19,7%).
 • Les llars sense cap persona menor de 18 anys (19,6%)
 • Les llars amb la persona sustentadora principal jubilada o prejubilada (17,5%)
 • Les llars amb la persona sustentadora principal amb estudis superiors (17,1%)
 • Les llars no afectades per la pobresa (14,7%)
 • Les llars amb la persona sustentadora principal de 65 anys o més (10,2%)
 • Les persones de 65 anys o més (9,3%) i les llars ubicades en àrees rurals (7,5%).

Edat i nacionalitat, claus del risc

L’edat continua sent un factor evident de risc d’exclusió social, de manera que, a mesura que creix l’edat de la persona, es redueix la prevalença de les situacions d’exclusió, amb un salt especialment acusat a partir dels 65 anys.

La nacionalitat, tant de cada persona de la llar com de la persona sustentadora principal, continua jugant un paper clau a l’hora d’explicar les situacions d’exclusió, de manera que la prevalença de l’exclusió entre les persones de nacionalitat estrangera multiplica per 2,5 la de les persones de nacionalitat espanyola.

Consulta l’Informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social.