Entrades

Maig: Es dispara l’atenció directa, telemàtica, al servei d’ocupació

El Servei d’Acollida ha atès al mes de maig 73 persones, de les quals, 59 eren dones i 14, homes. Pel que fa a la seva situació administrativa, la majoria comptaven amb passaport (56), 15 NIE i 2 DNI.

S’han portat a terme 70 derivacions al servei d’Ocupació. Les nacionalitats majoritàries han estat: Hondures, Colòmbia i Perú.

A més, la majoria de les persones acollides portaven menys de 3 mesos des de la seva arribada al territori.

Les tècniques de l’entitat han atès presencialment  54 persones al Servei d’Ocupació: 46 dones i 8 homes. Hondures ha estat el país d’origen més  habitual de les nostres usuàries.

El mes de maig, hi ha hagut 17 insercions  laborals, la majoria, 76,5%, pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).

L’itinerari IntegraJob ha comptat amb la participació de 21 alumnes. 23 hores de formació en competències, cv, entrevista personal, mercat laboral, feminisme…

A més, hem proporcionat suport amb les TIC:

 • 12 persones han necessitat ajuda per a fer el seu CV.
 • 14 persones han tingut suport per a fer cerca de feina per internet de forma individualitzada.
 • 7 persones han realitzat el Tallerd’Emplea+ “Trabajando en Digital” del Programa Incorpora i la Fundació Accenture.

El Servei d’Ocupació ha atès, a més, via Whatsapp, a 271 persones. El nombre d’hores mensuals d’atenció telemàtica dedicades a les persones que cerquen feina ha estat:

 • WhatsApp: 161,7
 • Telegram: 12,6
 • Correu electrònic: 16,8

Indicadors del Servei d’Ocupació del mes de maig.

Intermediació

Al maig, s’han portat a terme 34 entrevistes presencials amb famílies, amb 17 ofertes publicades. 17 usuàries han començat a treballar.

A més: 17 Ofertes gestionades (2 Unicuida, 15 famílies, de les quals 3 anul·lades).

Indicadors Intermediació del mes de maig

Març: Un servei d’ocupació intens en seguiments i noves incorporacions

El passat mes de març, les tècniques de l’entitat han atès 58 persones al servei d’ocupació, 23 de noves i 35 en seguiment. Majoria de dones, de nou: 51  enfront els homes: 7. Hondures ha estat el país d’origen més habitual de les nostres usuàries.

S’han produit 9 insercions laborals, la majoria, 44,4% per neteja, 33,3% pel servei d’atenció domiciliària i 22,2% altres.

L’itinerari IntegraJob ha comptat amb la participació de 20 alumnes. 25 hores de formació en competències, cv, entrevista personal, mercat laboral, igualtat de gènere…

Indicadors del Servei d’ocupació del mes de març.

Intermediació

Al març, s’han portat a terme 28 entrevistes presencials amb famílies, amb 14 ofertes publicades. 9 usuàries amb començat a treballar.

A més: 14 Ofertes gestionades (1 Unicuida, 12 famílies, de les quals 5 anul·lades).

Indicadors Intermediació del mes de març.

59 persones noves acollides al febrer

52 dones i 7 homes han sigut atesos en primera acollida a la Fundació Integramenet durant el mes de febrer. 54 persones amb passaport, 4 amb DNI i 2 amb NIE. 5 han estat derivades a Entrevista Individual  i 51 a l’itinerari formatiu IntegraJob.

Servei d’ocupació

Tot i ser el mes més curt de l’any, al febrer, les tècniques de l’entitat han atès 90 persones al servei d’ocupació, 55 de noves. Una majoria  aclaparadora de dones, 81, enfront els homes: 9.

La majoria de les usuàries tenen entre 30 i 45 anys (41,1%) i presenten com a documentació el passaport: 74,4%. Només el 7,8% presenten DNI.

Aquest mes de febrer, hi ha hagut 14 insercions laborals, la majoria, 85,7% pel sector de Servei d’atenció domiciliària, 7,1% per a neteja i 7,1% altres.

L’itinerari IntegraJob ha comptat amb la participació de 22 alumnes. 25 hores de formació en competències, cv, entrevista personal, mercat laboral, igualtat de gènere… També hem portat a terme l’itinerari IntegraSad, amb 18 alumnes: 20 hores de classes de formacions com: el procés de dol, Alzheimer, higiene, cuina…

Indicadors del Servei d’ocupació del mes de febrer

Intermediació

Al febrer, s’han portat a terme 20 entrevistes presencials amb famílies, amb 15 ofertes publicades. 12 usuàries amb començat a treballar.

A més, El Servei d’Intermediació ha gestionat 8 ofertes procedents d’empreses, com Unicuida, dedicada a l’atenció domiciliària i amb la qual esperem consolidar aliances per a la creació de noves ofertes. D’aquestes, 2 persones ja s’han incorporat al món laboral.

Indicadors Intermediació del mes de febrer

Quasi 200 persones en risc d’exclusió social van trobar feina a través d’ Integramenet

 • Analitzem les dades: Persones ateses, edat, països d’origen, demandes més habituals, i totes les accions portades a terme per l’entitat que defensa els drets de persones vulnerables.
 • Les dades d’activitat de l’any 2022 reflecteixen una millora en tots els principals indicadors respecte a 2021.

Servei d’Acollida

El Servei d’Acollida treballa per a la interculturalitat, la lluita contra l’exclusió social, la millora dels processos d’inclusió al territori, l’accés a recursos i serveis i la promoció per la igualtat de drets i oportunitats de les persones ateses. És la porta d’entrada a l’entitat i on es detecten les necessitats.

Les  principals demandes rebudes de les persones que han arribat a la Fundació han estat feina i formació però, apart d’aquestes, moltes persones també han verbalitzat altres tipus de necessitats: suport econòmic per cobrir necessitats bàsiques, transport o pagament de lloguers d’habitacions. Altres han manifestat necessitats d’assessorament i orientació, com per exemple temes en relació al padró, escolarització de menors o consultes relacionades amb tràmits, com informació en relació a la sol·licitud de Protecció Internacional.

Integramenet ha atès al 2022 un total de 703 persones en 1a Acollida (562 dones i 141 homes). En quant a la seva situació administrativa, la majoria, 567, es troben en situació d’irregularitat (compten amb el passaport com a única identificació) mentre que 135 disposen de DNI o NIE.

Trobem un nombre molt significatiu de persones nouvingudes al territori, que porten menys de 3 mesos des de la seva arribada. Això ha comportat una tasca important d’orientació i,  en alguns casos, d’acompanyament durant els seus processos d’inclusió.

Pel que fa als països d’origen de les persones ateses, cinc són els de procedència més habitual:  Colòmbia, Hondures,  Perú, Veneçuela i El Salvador. Altres procedències:  Equador, Espanya, India, Marroc, Nicaragua,  Bolívia, Brasil…

La majoria de persones que s’han apropat a la Fundació i han estat ateses pel Servei tenien entre 30 i 45 anys.

El servei d’Acollida ha derivat internament al Servei d’Ocupació de l’entitat a la majoria d’aquestes persones usuàries, 555, i ha derivat i/o orientat externament a altres centres 330 persones  (Serveis Socials, CIAPE, OIAC, OME, CNL, CFA…).

Servei d’Ocupació

Mitjançant el Servei d’ocupació i a través del model d’ocupabilitat per competències, Integramenet ofereix acompanyament a les persones majoritàriament nouvingudes a Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu d’assolir un lloc de feina d’acord amb un pla d’inserció sociolaboral individualitzat.

610 és el nombre de persones ateses que han cercat feina  i/o volien millorar les seves capacitats i nivell d’ocupabilitat (516 dones i 94 homes). 380 d’aquestes persones es troben en situació administrativa irregular i 230, compten amb documentació (DNI o NIE). Al Servei d’Acollida s’identifiquen les demandes i/o necessitats sociolaborals de les persones. El Servei d’Ocupació recull aquestes demandes i intenta donar resposta independentment de la situació administrativa de les persones. Mitjançant itineraris formatius, l’entitat ofereix, sempre gratuïtament, capacitacions d’orientació i formació laboral.

Gràcies, entre d’altres, al suport de la Fundació La Caixa, i el programa Incorpora, l’entitat, ofereix càpsules i tallers formatius on desenvolupen competències transversals ( comunicació, relacions interpersonals, gestió emocional, igualtat de gènere…) d’accès a l’ocupació (marca personal, cv…) i un Pla de Treball (amb entrevistes individuals).

Descobreix tots els indicadors del Servei d’Ocupació

Programa Incorpora

Des de 2006, la Fundació Integramenet forma part del programa Incorpora i els recursos que ofereix la iniciativa. Amb el suport d’Incorpora, de la Fundació “la Caixa”, som un punt de referència pels professionals que cerquen feina i volen millorar la seva ocupabilitat. En el 2022, Integramenet ha atès 206 persones en aquest programa i ha aconseguit la inserció laboral de 119.

El 2021, la Fundació es converteix en un Punt de Formació Incorpora (PFI), com a part de les iniciatives que ofereix el Programa Incorpora. L’objectiu dels Punts de Formació Incorpora és acompanyar persones en risc d’exclusió social en el procés d’inserció sociolaboral, per mitjà de cursos a mida a empreses, segons les vostres necessitats. Aquests cursos tenen una durada mínima de 250 hores, i les seves classes se centren en el desenvolupament de competències tècniques, transversals, d’accés a l’ocupació i pràctiques no laborals en empreses.  Al 2022, la Fundació ha impartit un curs PFI de 250 hores, amb 14 participants.

Espai Connecta’t

L’Espai Connecta’t facilita l’accés a les TIC a aquelles persones que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: ja sigui per falta de connexió, per falta de dispositius adequats o per no tenir competències digitals suficients. A través d’aquesta iniciativa oferim formacions TIC, accés a tràmits amb l’administració, espais d’autoaprenentatge, accés a tutories escolars i accés a la inserció laboral des de l’àmbit digital, entre d’altres. L’any 2022 es van atendre 526 persones en aquest espai (un 80% dones i 20% homes).

Descobreix tots els indicadors de l’Espai Connecta’t

Altres indicadors

 • Una de les línies estratègiques de la Fundació és afavorir mesures que permetin assolir els drets i deures de les dones treballadores en el sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) i possibilitar la dignificació de la carrera professional de les treballadores a partir d’iniciar un procés de recerca- acció-participativa conjunta. Per aquest motiu l’entitat compta amb un itinerari formatiu en Serveis d’Atenció Domiciliària que inclou formació en competències tècniques en l’àmbit de l’atenció a la llar i la cura de persones. Aquest any 2022, han participat 20 persones en el curs de 300 hores.
 • 39 persones han regularitzat la seva situació administrativa a 2022 (26, a 2021)
 • 197 insercions laborals de persones en situació de risc social el 2022 (117, el 2021)
 • 210 entrevistes a famílies amb necessitats de Serveis d’Atenció Domiciliària.
 • 5 Classes d’Igualtat de Gènere, un total de 19 hores . Reben la formació: 70 persones.
 • CATALÀ:

Curs Servei Atenció Domiciliària:  Mòdul 1 CATALÀ A1: 11 sessions, 45 hores, 20 participants. (11 a 25 de març 2022); Mòdul 2. Mòdul C de CATALÀ: 4 sessions, 16 hores, 20 participants. (28 a 3 de març 2022); Mòdul 7: Mòdul B de CATALÀ: 4 sessions, 15 hores, 20 participants. (7 de juny a 10 juny 2022); Mòdul 1.2. CATALÀ A2: 15 sessions, 45 hores, 20 participants (impartit per professionals de l’CNL l’Heura). (20 juny a 13 de juliol 2022)

 • Curs CATALÀ A1 (bàsic): Curs de 17 sessions, 25,5 hores, 28 participants. (18 d’octubre 2022 a 21 febrer 23)
 • CASTELLÀ:

Curs de 30 sessions, 45 hores, 25 participants. (14 de març a 6 de juliol 2022)

Curs de 10 sessions, 30  hores, 25 participants. (7 de novembre a desembre 2022)

Desembre: arriben menys persones a l’acollida però el servei d’ocupació segueix al mateix ritme

Les dades de l’últim mes del 2022 destaquen per una davallada de persones acollides i, no obstant, una intensa activitat al servei d’ocupació.

28 han estat les persones ateses en primera acollida, 24 dones i 4 homes, seguint amb la tendència invariable de majoria femenina. Un total de 24 van presentar passaport com a única documentació i 4 amb NIE.

Els països d’origen d’aquestes persones han estat majoritàriament Colòmbia, Hondures i Perú. 28 persones han estat derivades al Servei d’Ocupació de l’entitat: 4 d’elles en entrevista individual i 24 a l’Itinerari Integrajob.

Servei d’Ocupació

El mes de desembre s’han atès  65 persones al Servei d’Ocupació: 55 dones i 10 homes. 25 d’elles, en seguiment i 40 de noves al Servei. Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu Integrajob i Integrasad  (serveis d’atenció domiciliària d’Integramenet).

Pel que fa al itinerari Integrajob, les persones que han participat han rebut, entre d’altres, les següents capacitacions: mòdul bàsic (29 persones), competències transversals (20), elaboració i millora del cv (17), preparació d’entrevista (16), contractació justa (18), Igualtat de Gènere (23)…  I pel que fa a Integrasad, els i les alumnes han rebut formació en Dinàmica SAD (20), procés de Dol (13), Alzheimer (13), Drets de la Gent Gran (14)…

Pel que fa a la distribució per edats, més de la meitat de les persones derivades al servei tenien entre 46 i 65 anys.

S’han portat a terme 13 insercions laborals, en la seva majoria, en el Servei d’Atenció Domiciliària.

Accedeix aquí als indicadors del mes de desembre del Servei d’Ocupació.

Intermediació

A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 27 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 5 ofertes.

Accedeix aquí als indicadors del Servei d’Intermediació.

Integramenet acull 82 persones el mes de novembre

El mes de novembre, hem atès un total de 82 persones en primera acollida.
De les 82 persones rebudes en acollida (63 dones i 19 homes), 71 tenien el passaport com a única documentació mentre que 9 comptaven amb el NIE i 2 el DNI. Els països d’origen majoritaris d’aquestes persones han estat, un cop més, Colòmbia i Hondures.
La demanda més habitual en l’acollida a estat la recerca de feina. 69 de les persones de les que han estat ateses en primera acollida han estat derivades al servei d’ocupació de l’entitat.

Servei d’ocupació
El mes de novembre, el servei d’ocupació ha atès 67 persones: 28 noves al servei i 39 en seguiment. Un total 55 dones i 12 homes. 9 persones amb DNI, 25 amb NIE i 33 amb passaport. Pel que fa a les edats, el 50,7% d’elles tenen entre 45 i 65 anys.
Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.
Les orientadores laborals han ofert 20 hores d’accions formatives en el servei d’atenció domiciliària (SAD), competències transversals, elaboració i millora del cv, marca personal, mercat laboral i contractació justa, entre d’altres.
S’han produit 13 insercions laborals.
Accedeix aquí als Indicadors del Servei d’Ocupació de novembre de 2022.
Intermediació
A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 23 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 12 ofertes, la majoria per serveis d’atenció domiciliària, i també per neteja i seguiments telefònics i per correu.
Accedeix aquí als Indicadors d’ Intermediació de novembre de 2022.

80 persones ateses en primera acollida el mes d’octubre

El mes d’octubre, hem atès un total de 80 persones en primera acollida.
De les 80 persones rebudes en acollida (58 dones i 22 homes), 59 tenien el passaport com a única documentació mentre que 17 comptaven amb el NIE i 4 el DNI. Els països d’origen majoritaris d’aquestes persones han estat, un cop més, Colòmbia i Hondures.
La demanda més habitual en l’acollida a estat la recerca de feina. 57 de les persones de les que han estat ateses en primera acollida han estat derivades al servei d’ocupació de l’entitat.

Servei d’ocupació
El mes d’octubre, el servei d’ocupació ha atès 81 persones: 39 noves al servei i 42 en seguiment. Un total 68 dones i 31 homes. 7 persones amb DNI, 39 amb NIE i 35 amb passaport. Pel que fa a les edats, el 64,1% d’elles entre 18 i 45 anys.
Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.
Les orientadores laborals han ofert 42 hores d’accions formatives en el servei d’atenció domiciliària (SAD), competències transversals, elaboració i millora del cv, marca personal, comunicació, mercat laboral i contractació justa, feminisme, entre d’altres.
S’han produit 16 insercions laborals.
Accedeix aquí als Indicadors del Servei d’Ocupació d’octubre de 2022.
Intermediació
A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 20 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 9 ofertes i seguiments telefònics i per correu.

Accedeix aquí als Indicadors d’ Intermediació d’octubre de 2022.

Setembre a Integramenet: Iniciem nou curs!

Setembre torna, s’inicia el nou curs i presentem inscripcions a dues formacions de llengües, català i castellà, que s’iniciaran en els propers dies.
Durant aquest mes, atenem a la Fundació Integramenet 67 persones: 53 dones i 14 dones. La majoria d’aquestes persones compten amb passaport, 52, i 11 amb NIE i 4 amb DNI.
48 persones han estat derivades al servei d’ocupació de l’entitat. El mes de setembre hem rebut persones majoritàriament dels següents països: Hondures i Colòmbia.

Servei d’Ocupació
Durant agost i setembre, hem atès 67 persones (61 dones i 6 homes) al servei d’ocupació de l’entitat, en la seva majoria, 38, amb passaport. Moltes d’aquestes persones han estat derivades directament des del servei d’acollida. Les noves incorporacions al servei d’ocupació han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet (20 hores) i del nostre nou itinerari de formació, Integrajob (25 hores).

S’han produït 27 insercions laborals.
La majoria de persones ateses aquest mes està inclosa dins la franja dels 18 als 45 anys. I majoritàriament procedeix de dos països: Hondures i Colòmbia. A més, hem portat a terme, com sempre, atencions individualitzades: 13, noves, al servei, i 30 de persones en seguiment.
Accedeix aquí als Indicadors del Servei d’Ocupació Agost-Setembre 2022.

Espai Connecta’t: la bretxa digital també és femenina
Durant aquest mes s’ha continuat atenent les persones amb necessitats a l’entorn digital. L’entitat ha donat la resposta a les següents demandes:
• Creació, millora i actualització del CV
• Com redactar una defensa de la candidatura laboral
• Competències digital (tallers) aplicades a l’ús diari (telèfons intel·ligents, ús del correu, plataformes per a realitzar videotrucades…)
• Com buscar feina per internet i quines són les millors plataformes
• Ús lliure de l’ordinador per a aquelles persones que només necessiten el recurs físic
• Suport en alguns tràmits: signatures digitals, IMV i cites prèvies.
S’han atès un total de 27 persones, 7 amb NIE i 20 amb passaport: 24 dones i 3 homes. I s’han produït 3 insercions laborals.
Accedeix, aquí, als indicadors del Connectat’t, de la Fundació Integramenet.

Intermediació:
A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 30 entrevistes amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 13 ofertes (4 amb permís de feina i 8 amb passaport) i hem fet tasques de seguiments telefònics (8) i correu (2).
Accedeix, aquí, als Indicadors dels serveis d’Intermediació d’Integramenet.

Juliol i agost: Indicadors i activitat a la Fundació

El darrer mes abans de vacances, el juliol, les alumnes han obtingut els diplomes del Curs de Català (CNL L’Heura) i d’Atenció Sociosanitària en Serveis d’Atenció Domiciliària.  També han estat de celebració els alumnes de castellà, “capitanejats” pel Txema Cardo. 
L’entitat ha iniciat l’adaptació a un nou CRM, Sinergia, un gestor d’organització que millorarà els procesos. 
Hem assistit al Matí Intercultural Mar Aubeso, ens hem reunit amb responsables de la CIBA. Integramenet  formem part de la Comissió d’Interculturalitat i Diversitats Culturals de l’ECAS, amb qui ens hem trobat també aquest passat juliol. 
Ens hem reunit amb  Referents de Benestar Emocional del CAP Singuerlín i Santa Rosa. Formen part de la Comissió de Salut Comunitària i hem compartit informació per establir possibles sinergies. 

Algunes xifres del mes:

Presentem alguns indicadors quantitatius Servei Ocupació Juliol 2022

Hem atès durant el mes de juliol 25 persones, provinents en la seva majoria de Colòmbia, Hondures i Paraguai, d’edats majoritàriament compreses entre els 46-65 anys. S’han produït  9 insercions laborals.

Juny a Integramenet: 46 noves persones rebudes i 96 atencions al servei d’ocupació

Arribada de l’estiu i activitat frenètica abans de vacances! L’Heura inicia el seu curs de català, dins del Servei d’Ocupació, a les nostres aules.

Al juny s’han atès 46 persones, 37 dones i 9 homes. En cerca d’ajuda i orientació. La majoria d’aquestes persones, 38, comptaven amb el passaport com a única documentació i 8 tenien el NIE.

40 persones han estat derivades als serveis interns. 71 en concret al servei d’ocupació. El mes de maig hem rebut persones majoritàriament, un cop més, de dos països: Colòmbia (23), Hondures (22) i Perú (16).

Servei d’Ocupació

Al juny hem atès 96 persones (83 dones i 13 homes) al servei d’ocupació de l’entitat, en la seva majoria, 68, amb passaport. Moltes d’aquestes persones han estat derivades directament des del servei d’acollida. Les noves incorporacions al servei d’ocupació han estat 61, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.

La majoria de persones ateses aquest mes està inclosa dins la franja dels 18 a 45 anys. A més, hem portat a terme 59 atencions individualitzades: 37, noves, al servei, i 22 de persones en seguiment.

A més del nostres serveis d’acollida, acompayament i capacitació, hem atès 25 famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 5 ofertes.

Consulta els indicadors d’intermediació de juny. Baixa

El darrer mes s’han fet un total de 15 accions formatives al servei d’ocupació de l’entitat amb un total de 38 hores de formació. El mes de juny també s’han produït 15 insercions laborals.

Consulta els indicadors del servei d’ocupació del mes de juny. Baixa

Espai Connecta’t

El mes de juny, un total de 39 persones (35 dones i 4 homes) han estat ateses en el nostre espai de dinamització TIC i de lluita contra la bretxa digital. La majoria d’atencions han estat relacionades amb la millora competencial i la recerca de feina. Mitjançant l’espai Connecta’t també s’han produït 4 insercions laborals.

20 persones han rebut suport per a crear el seu currículum, la carta de presentació o un anunci com a demandants de feina; 7 persones han assistit al curs de 6 dies ‘AlfabèTIC’ treballant amb els perifèrics i els processadors de textos. 9 persones han assistit a les classes de reforç a la llengua castellana i catalana per millorar les seves capacitats lingüístiques.

Consulta els indicadors de l’espai Connecta’t del mes de juny. Baixa