La Generalitat obrirà una línia de subvencions per regularitzar la situació de les treballadores de l’àmbit de la cura de persones grans o dependents a la llar

Es tracta d’un ajut de 2.685 € per fomentar la contractació de persones treballadores de les cures a la llar. Aquesta quantitat correspon al cost de la quota de la Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant durant 12 mesos

La Fundació Integramenet, en tant que membre de la Xarxa Treball de la Llar Just, serem una  de les entitats que assessoraran a les famílies que contractin i a les treballadores contractades

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha dissenyat una convocatòria de subvencions per al foment i la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures de persones grans i dependents. La subvenció consistirà en un pagament únic a les persones que ofereixin un contracte laboral per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys. Podran ser beneficiàries d’aquest ajut les persones que oferiran un contracte perquè necessiten rebre atenció i cures a domicili o una altra persona de la mateixa unitat de convivència.

Aquesta línia d’ajuts té dos objectius prioritaris. D’una banda és vol dignificar el treball en l’àmbit de la cura a les persones grans o dependents que ha de poder realitzar-se en condicions justes i amb un contracte de treball. Aquesta subvenció busca la regularitzar la situació administrativa de moltes persones que es dediquen a aquesta feina i fer aflorar així la quantitat d’economia submergida que existeix en aquest sector. Ambdós objectius coincideixen plenament amb la missió i visió de la Fundació Integramenet, que en els darrers anys s’ha especialitzat en la formació i la intermediació laboral en l’àmbit dels serveis d’atenció domiciliària.


Requisits

La persones sol·licitants d’aquesta subvenció, es adir, les famílies que contractin, han de complir els següents requisits:

 • Tenir més de 18 anys.
 • Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i, si escau, les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar compresos entre uns llindars inferior i superior que depenen del nombre de membres de la unitat familiar.

Les persones treballadores que poden ser contractades han de complir els requisits següents:

 • Ha de fer dos anys que no estan donades d’alta a la Seguretat Social, a comptar de la data de signatura del contracte.
 • Si no tenen nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, han de complir uns requisits específics per poder contractar-les:
  • En el cas que tinguin residència legal, les persones estrangeres han de ser titulars d’una autorització de residència.
  • En el cas que no tinguin residència legal, les persones han de complir els requisits que estableix la normativa estatal per accedir a l’arrelament social:
   • Tres anys de permanència a l’Estat espanyol, que cal acreditar per mitjà de l’empadronament.
   • No tenir antecedents penals a l’Estat espanyol ni al país d’origen.
   • Disposar de l’informe d’arrelament INF02 que emet la Generalitat de Catalunya.

En el cas que es tracti d’una contractació parcial per a una persona estrangera en situació irregular, s’ha de comprovar la presentació de diferents sol·licituds d’ajut a favor de la persona esmentada que han de complir en conjunt dues condicions:

 • La suma de retribucions ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional.
 • La suma de les jornades setmanals contractades ha de ser de 30 hores o més

El termini per sol·licitar l’ajut està previst que s’obri en breu. Com que és una convocatòria de concurrència no competitiva, les sol·licituds s’atendran estrictament segons l’ordre cronològic de presentació. Per això es recomana que, un cop publicada la convocatòria, es presentin les sol·licituds al més aviat possible.

La Fundació Integramenet, en tant que membre de la Xarxa Treball de la Llar Just, serem una  de les entitats que assessoraran a les famílies que contractin i a les treballadores contractades. Un cop oberta la convocatòria, tant les persones que vulguin contractar com les que volen ser contractades poden adreçar-se a tot un seguit d’entitats d’arreu de Catalunya per poder assessorar-se en la tramitació dels ajuts.

Trobareu tota la informació sobre aquesta subvenció en aquest enllaç.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari