Entrades

Desembre: arriben menys persones a l’acollida però el servei d’ocupació segueix al mateix ritme

Les dades de l’últim mes del 2022 destaquen per una davallada de persones acollides i, no obstant, una intensa activitat al servei d’ocupació.

28 han estat les persones ateses en primera acollida, 24 dones i 4 homes, seguint amb la tendència invariable de majoria femenina. Un total de 24 van presentar passaport com a única documentació i 4 amb NIE.

Els països d’origen d’aquestes persones han estat majoritàriament Colòmbia, Hondures i Perú. 28 persones han estat derivades al Servei d’Ocupació de l’entitat: 4 d’elles en entrevista individual i 24 a l’Itinerari Integrajob.

Servei d’Ocupació

El mes de desembre s’han atès  65 persones al Servei d’Ocupació: 55 dones i 10 homes. 25 d’elles, en seguiment i 40 de noves al Servei. Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu Integrajob i Integrasad  (serveis d’atenció domiciliària d’Integramenet).

Pel que fa al itinerari Integrajob, les persones que han participat han rebut, entre d’altres, les següents capacitacions: mòdul bàsic (29 persones), competències transversals (20), elaboració i millora del cv (17), preparació d’entrevista (16), contractació justa (18), Igualtat de Gènere (23)…  I pel que fa a Integrasad, els i les alumnes han rebut formació en Dinàmica SAD (20), procés de Dol (13), Alzheimer (13), Drets de la Gent Gran (14)…

Pel que fa a la distribució per edats, més de la meitat de les persones derivades al servei tenien entre 46 i 65 anys.

S’han portat a terme 13 insercions laborals, en la seva majoria, en el Servei d’Atenció Domiciliària.

Accedeix aquí als indicadors del mes de desembre del Servei d’Ocupació.

Intermediació

A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 27 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 5 ofertes.

Accedeix aquí als indicadors del Servei d’Intermediació.

Integramenet acull 82 persones el mes de novembre

El mes de novembre, hem atès un total de 82 persones en primera acollida.
De les 82 persones rebudes en acollida (63 dones i 19 homes), 71 tenien el passaport com a única documentació mentre que 9 comptaven amb el NIE i 2 el DNI. Els països d’origen majoritaris d’aquestes persones han estat, un cop més, Colòmbia i Hondures.
La demanda més habitual en l’acollida a estat la recerca de feina. 69 de les persones de les que han estat ateses en primera acollida han estat derivades al servei d’ocupació de l’entitat.

Servei d’ocupació
El mes de novembre, el servei d’ocupació ha atès 67 persones: 28 noves al servei i 39 en seguiment. Un total 55 dones i 12 homes. 9 persones amb DNI, 25 amb NIE i 33 amb passaport. Pel que fa a les edats, el 50,7% d’elles tenen entre 45 i 65 anys.
Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.
Les orientadores laborals han ofert 20 hores d’accions formatives en el servei d’atenció domiciliària (SAD), competències transversals, elaboració i millora del cv, marca personal, mercat laboral i contractació justa, entre d’altres.
S’han produit 13 insercions laborals.
Accedeix aquí als Indicadors del Servei d’Ocupació de novembre de 2022.
Intermediació
A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 23 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 12 ofertes, la majoria per serveis d’atenció domiciliària, i també per neteja i seguiments telefònics i per correu.
Accedeix aquí als Indicadors d’ Intermediació de novembre de 2022.

80 persones ateses en primera acollida el mes d’octubre

El mes d’octubre, hem atès un total de 80 persones en primera acollida.
De les 80 persones rebudes en acollida (58 dones i 22 homes), 59 tenien el passaport com a única documentació mentre que 17 comptaven amb el NIE i 4 el DNI. Els països d’origen majoritaris d’aquestes persones han estat, un cop més, Colòmbia i Hondures.
La demanda més habitual en l’acollida a estat la recerca de feina. 57 de les persones de les que han estat ateses en primera acollida han estat derivades al servei d’ocupació de l’entitat.

Servei d’ocupació
El mes d’octubre, el servei d’ocupació ha atès 81 persones: 39 noves al servei i 42 en seguiment. Un total 68 dones i 31 homes. 7 persones amb DNI, 39 amb NIE i 35 amb passaport. Pel que fa a les edats, el 64,1% d’elles entre 18 i 45 anys.
Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.
Les orientadores laborals han ofert 42 hores d’accions formatives en el servei d’atenció domiciliària (SAD), competències transversals, elaboració i millora del cv, marca personal, comunicació, mercat laboral i contractació justa, feminisme, entre d’altres.
S’han produit 16 insercions laborals.
Accedeix aquí als Indicadors del Servei d’Ocupació d’octubre de 2022.
Intermediació
A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 20 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 9 ofertes i seguiments telefònics i per correu.

Accedeix aquí als Indicadors d’ Intermediació d’octubre de 2022.

Setembre a Integramenet: Iniciem nou curs!

Setembre torna, s’inicia el nou curs i presentem inscripcions a dues formacions de llengües, català i castellà, que s’iniciaran en els propers dies.
Durant aquest mes, atenem a la Fundació Integramenet 67 persones: 53 dones i 14 dones. La majoria d’aquestes persones compten amb passaport, 52, i 11 amb NIE i 4 amb DNI.
48 persones han estat derivades al servei d’ocupació de l’entitat. El mes de setembre hem rebut persones majoritàriament dels següents països: Hondures i Colòmbia.

Servei d’Ocupació
Durant agost i setembre, hem atès 67 persones (61 dones i 6 homes) al servei d’ocupació de l’entitat, en la seva majoria, 38, amb passaport. Moltes d’aquestes persones han estat derivades directament des del servei d’acollida. Les noves incorporacions al servei d’ocupació han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet (20 hores) i del nostre nou itinerari de formació, Integrajob (25 hores).

S’han produït 27 insercions laborals.
La majoria de persones ateses aquest mes està inclosa dins la franja dels 18 als 45 anys. I majoritàriament procedeix de dos països: Hondures i Colòmbia. A més, hem portat a terme, com sempre, atencions individualitzades: 13, noves, al servei, i 30 de persones en seguiment.
Accedeix aquí als Indicadors del Servei d’Ocupació Agost-Setembre 2022.

Espai Connecta’t: la bretxa digital també és femenina
Durant aquest mes s’ha continuat atenent les persones amb necessitats a l’entorn digital. L’entitat ha donat la resposta a les següents demandes:
• Creació, millora i actualització del CV
• Com redactar una defensa de la candidatura laboral
• Competències digital (tallers) aplicades a l’ús diari (telèfons intel·ligents, ús del correu, plataformes per a realitzar videotrucades…)
• Com buscar feina per internet i quines són les millors plataformes
• Ús lliure de l’ordinador per a aquelles persones que només necessiten el recurs físic
• Suport en alguns tràmits: signatures digitals, IMV i cites prèvies.
S’han atès un total de 27 persones, 7 amb NIE i 20 amb passaport: 24 dones i 3 homes. I s’han produït 3 insercions laborals.
Accedeix, aquí, als indicadors del Connectat’t, de la Fundació Integramenet.

Intermediació:
A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 30 entrevistes amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 13 ofertes (4 amb permís de feina i 8 amb passaport) i hem fet tasques de seguiments telefònics (8) i correu (2).
Accedeix, aquí, als Indicadors dels serveis d’Intermediació d’Integramenet.

Juliol i agost: Indicadors i activitat a la Fundació

El darrer mes abans de vacances, el juliol, les alumnes han obtingut els diplomes del Curs de Català (CNL L’Heura) i d’Atenció Sociosanitària en Serveis d’Atenció Domiciliària.  També han estat de celebració els alumnes de castellà, “capitanejats” pel Txema Cardo. 
L’entitat ha iniciat l’adaptació a un nou CRM, Sinergia, un gestor d’organització que millorarà els procesos. 
Hem assistit al Matí Intercultural Mar Aubeso, ens hem reunit amb responsables de la CIBA. Integramenet  formem part de la Comissió d’Interculturalitat i Diversitats Culturals de l’ECAS, amb qui ens hem trobat també aquest passat juliol. 
Ens hem reunit amb  Referents de Benestar Emocional del CAP Singuerlín i Santa Rosa. Formen part de la Comissió de Salut Comunitària i hem compartit informació per establir possibles sinergies. 

Algunes xifres del mes:

Presentem alguns indicadors quantitatius Servei Ocupació Juliol 2022

Hem atès durant el mes de juliol 25 persones, provinents en la seva majoria de Colòmbia, Hondures i Paraguai, d’edats majoritàriament compreses entre els 46-65 anys. S’han produït  9 insercions laborals.

Juny a Integramenet: 46 noves persones rebudes i 96 atencions al servei d’ocupació

Arribada de l’estiu i activitat frenètica abans de vacances! L’Heura inicia el seu curs de català, dins del Servei d’Ocupació, a les nostres aules.

Al juny s’han atès 46 persones, 37 dones i 9 homes. En cerca d’ajuda i orientació. La majoria d’aquestes persones, 38, comptaven amb el passaport com a única documentació i 8 tenien el NIE.

40 persones han estat derivades als serveis interns. 71 en concret al servei d’ocupació. El mes de maig hem rebut persones majoritàriament, un cop més, de dos països: Colòmbia (23), Hondures (22) i Perú (16).

Servei d’Ocupació

Al juny hem atès 96 persones (83 dones i 13 homes) al servei d’ocupació de l’entitat, en la seva majoria, 68, amb passaport. Moltes d’aquestes persones han estat derivades directament des del servei d’acollida. Les noves incorporacions al servei d’ocupació han estat 61, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.

La majoria de persones ateses aquest mes està inclosa dins la franja dels 18 a 45 anys. A més, hem portat a terme 59 atencions individualitzades: 37, noves, al servei, i 22 de persones en seguiment.

A més del nostres serveis d’acollida, acompayament i capacitació, hem atès 25 famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 5 ofertes.

Consulta els indicadors d’intermediació de juny. Baixa

El darrer mes s’han fet un total de 15 accions formatives al servei d’ocupació de l’entitat amb un total de 38 hores de formació. El mes de juny també s’han produït 15 insercions laborals.

Consulta els indicadors del servei d’ocupació del mes de juny. Baixa

Espai Connecta’t

El mes de juny, un total de 39 persones (35 dones i 4 homes) han estat ateses en el nostre espai de dinamització TIC i de lluita contra la bretxa digital. La majoria d’atencions han estat relacionades amb la millora competencial i la recerca de feina. Mitjançant l’espai Connecta’t també s’han produït 4 insercions laborals.

20 persones han rebut suport per a crear el seu currículum, la carta de presentació o un anunci com a demandants de feina; 7 persones han assistit al curs de 6 dies ‘AlfabèTIC’ treballant amb els perifèrics i els processadors de textos. 9 persones han assistit a les classes de reforç a la llengua castellana i catalana per millorar les seves capacitats lingüístiques.

Consulta els indicadors de l’espai Connecta’t del mes de juny. Baixa

Integramenet al maig: Un cop més, majoria aclaparadora de dones

El mes de maig ha estat de nou marcat per l’arribada majoritària de dones migrades. Hem acollit 87 noves persones, de les quals 69 han estat dones i 18 homes. Han arribat a la nostra Fundació cercant ajuda i orientació. La majoria d’aquestes persones, 79, comptaven amb el passaport com a única documentació, 7 tenien el NIE i 1 DNI. Les demandes majoritàries d’aquestes han estat la formació i la recerca de feina. A més, moltes han demanat suport en necessitats bàsiques com alimentació, lloguer o transport.

81 persones han estat derivades als serveis interns. 71 en concret al servei d’ocupació. El mes de maig hem rebut persones majoritàriament, un cop més, de dos països: Hondures i Colòmbia.

SERVEI D’OCUPACIÓ
Al maig hem atès 98 persones (82 dones i 16 homes) al servei d’ocupació de l’entitat, en la seva majoria, 66, amb passaport. Moltes d’aquestes persones han estat derivades directament des del servei d’acollida. Les noves incorporacions al servei d’ocupació derivades de l’acollida han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.
A més del nostres serveis d’acollida, acompayament i capacitació, hem atès 35 famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD.
El darrer mes s’han fet un total de 14 accions formatives al servei d’ocupació de l’entitat amb un total de 38 hores de formació. El mes de maig també s’han produït 18 insercions laborals.

ESPAI CONNECTA’T
El mes de maig, un total de 59 persones han estat ateses en el nostre espai de dinamització TIC i de lluita contra la bretxa digital. La majoria d’atencions han estat relacionades amb la millora competencial i la recerca de feina. Mitjançant l’espai Connecta’t també s’han produït 2 insercions laborals.
36 persones han rebut suport per a crear el seu currículum, la carta de presentació o un anunci com a demandants de feina; 7 persones han assistit al curs de 6 dies ‘AlfabèTIC’ treballant amb els perifèrics i els processadors de textos. 11 persones han assistit a les classes de reforç a la llengua castellana i catalana per millorar les seves capacitats lingüístiques.

MÉS SOBRE L’ESPAI CONNECTA’T

  • Cerca de feina: A través de vàries pàgines web, han après com fer la cerca de feina per internet, en portals com: FEINA ACTIVA, GRAMEIMPULS, INFOJOBS o INFOFEINA.
  • Marca Personal: Fem que les persones que han assistit a les nostres sessions siguin conscients de la importància que té avui la marca personal en el desenvolupament professional per poder diferenciar-se de la resta de candidatures.
  • Fundació Germina: Aquest mes de maig continuem establint una col·laboració amb Germina, ajudant en l’orientació laboral a joves (elaboració del abril currículum i cerca de feina, però també per fer treballs acadèmics) amb previsió que vinguin més nois i noies al nostre espai per fer ús de les TIC.
  • Reforça la llengua: Continuem millorant les llengües, castellà i català, amb l’ús de les TIC.
  • Col.laboració amb els Amics de la Gent Gran: Continuem col·laborant amb la entitat Amics de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramanet, donant suport amb aplicacions, des de: salut, organització del temps, traducció, mapes, vídeo i fotografia, missatgeria instantània, xarxes socials… a més, es tractarà aspectes importants com l’optimització de la bateria, el manteniment del dispositiu, aplicacions mòbils per l’estimulació cognitiva, per mitjà de jocs interactius.

Integramenet a l’abril: Un mes intens en acolliment

L’activitat es mou al centre i al rebombori habitual se li afegeix l’arribada de la Primavera, canvi de temperatura, sol… I aquí no coneixem l’astènia primaveral!
Durant el mes d’abril, a Integramenet hem acollit 71 noves persones (54 dones i 17 homes) arribats a l’entitat en cerca d’ajuda i orientació. La majoria d’aquestes persones, 58, comptaven amb el passaport com a única documentació, 10 tenien el NIE i 3 DNI. Les demandes majoritàries d’aquestes han estat la formació i la recerca de feina. 62 persones han estat derivades als serveis interns. 56 a ocupació. El mes d’abril hem rebut persones majoritàriament d’Hondures i Colòmbia.
Servei d’Ocupació
A l’abril hem atès 99 persones (85 dones i 14 homes) al servei d’ocupació de l’entitat, en la seva majoria, 70, amb passaport. Moltes d’aquestes persones han estat derivades directament del servei d’acollida. Les noves incorporacions al servei d’ocupació derivades de l’acollida han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet. Seguim treballant intentant personalitzar al màxim el nostre acompanyament per no deixar ningú enrere en les seves necessitats particulars. També hem atès 32 famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD.
El darrer mes s’han fet un total de 14 accions formatives al servei d’ocupació de l’entitat amb un total de 36 hores de formació. El mes d’abril també s’han produït 20 insercions laborals.
Consulta els indicadors del servei d’ocupació del mes d’abril. Baixa

Espai Connecta’t
El mes d’abril, un total de 41 persones han estat ateses en el nostre espai de dinamització TIC i de lluita contra la bretxa digital. La majoria d’atencions han estat relacionades amb la millora competencial i la recerca de feina. Mitjançant l’espai Connecta’t també s’han produït 2 insercions laborals.
25 persones han rebut suport per a crear el seu currículum, la carta de presentació o un anunci com a demandants de feina; 4 persones han assistit al curs de 6 dies ‘AlfabèTIC’ d’alfabetització digital i 8 persones han assistit a les classes de reforç a la llengua castellana i catalana, millorant les seves capacitats lingüístiques.

L’espai Connecta’t de la Fundació Integramenet s’ha consolidat el 2021 com un actiu de lluita contra la bretxa digital a Santa Coloma de Gramenet. Al Connecta’t es facilita l’accés a les TIC a aquelles persones que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: ja sigui per falta de connexió, per falta de dispositius adequats o per no tenir competències digitals suficients. A través d’aquesta iniciativa s’ofereixen formacions TIC, accés a tràmits amb l’administració, espais d’autoaprenentatge, accés a tutories escolars i accés a la inserció laboral des de l’àmbit digital, entre d’altres.

Març: Creix, de nou, el número de persones ateses en primera acollida

Aquest mes de març un total de 105 persones (85 dones i 20 homes) han vingut a l’entitat en cerca d’ajuda i orientació, 23 persones més que el mes de febrer. La majoria d’aquestes persones (85) comptaven amb el passaport com a única documentació, 17 tenien el NIE i 3 DNI. Les demandes majoritàries d’aquestes han estat la formació i la recerca de feina. 82 persones han estat derivades als serveis interns, en la seva majoria, d’ocupació. El mes de març hem rebut persones majoritàriament d’Hondures i Colòmbia.

Servei d’Ocupació

Durant el mes de març, hem atès 119  persones (107 dones i 12 homes) al servei d’ocupació de l’entitat, moltes d’aquestes persones han estat derivades directament del servei d’acollida. Les noves incorporacions al servei d’ocupació derivades de l’acollida han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet. També hem atès 35 famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD.

El darrer mes s’han fet un total de 19 accions formatives al servei d’ocupació de l’entitat amb un total de 48 hores de formació en les que han participat 65 persones. El mes de febrer també s’han produït 21 insercions laborals.

Espai Connecta’t

El mes de març, un total de 79 persones han estat ateses en aquest espai de dinamització TIC i de lluita contra la bretxa digital. La majoria d’atencions han estat relacionades amb la millora competencial i la recerca de feina. Mitjançant l’espai Connecta’t també s’ha produït una insercions laborals.

20 persones han rebut suport per a crear el seu currículum, la carta de presentació o un anunci com a demandants de feina; 11 persones han assistit al curs de 6 dies ‘AlfabèTIC’ d’alfabetització digital i 17 persones han assistit a les classes de reforç a la llengua castellana amb les TIC.

L’espai Connecta’t de la Fundació Integramenet s’ha consolidat el 2021 com un actiu de lluita contra la bretxa digital a Santa Coloma de Gramenet. Al Connecta’t es facilita l’accés a les TIC a aquelles persones que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: ja sigui per falta de connexió, per falta de dispositius adequats o per no tenir competències digitals suficients. A través d’aquesta iniciativa s’ofereixen formacions TIC, accés a tràmits amb l’administració, espais d’autoaprenentatge, accés a tutories escolars i accés a la inserció laboral des de l’àmbit digital, entre d’altres.